Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206100-003
240
1
Mogiła założona jest na planie podłużnego prostokąta i ogrodzona metalowymi słupkami na betonowym obramowaniu, połączonymi metalowym łańcuchem. Przy południowym krańcu mogiły znajduje się kapliczka. Jej podstawa jest wykonana z kamiennych bloczków i nakryta dwuspadowym, gontowym dachem, podtrzymywanym przez drewniane filary. Na frontowej części kapliczki umieszczony jest krzyż z pasyjką, drewniana deska z napisem „ŻOŁNIERZOM I WOJNY ŚWIATOWEJ” oraz drewniana tablica z napisem „POLEGŁYM W WALKACH/ W OKOLICACH SKAŁY,/ W LISTOPADZIE 1914 ROKU/ A WŚRÓD NICH WIELU/ NASZYM RODAKOM, KTÓRZY, / OBCĄ MOCĄ PRZYMUSZENI/ Z DWÓCH WROGICH SOBIE/ SZAŃCÓW PATRZYLI/ ŚMIERCI W TWARZ”. Miejsce przed kapliczką ujęte jest w betonowe obramowanie i wyłożone kamieniami.
 
Na cmentarzu parafialnym w Skale według danych z 1939 r. pochowano łącznie 63 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 240 z armii rosyjskiej, poległych w listopadzie 1914 r. W opisywanej mogile spoczęły prawdopodobnie szczątki żołnierzy rosyjskich, a wśród nich oficera o nazwisku Kułakowski, ekshumowanego w okresie międzywojennym do Skały ze wsi Grzegorzowice.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 73.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Olkuszu, sygn. 29/271/38.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 22, 58, 231, 246, 267-268, 299, 337, 377, 409.
  • P. Trzcionka, J. Wilk, Mogiły wojenne na terenie Gminy Skała, Skała 2003.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KUŁAKOWSKI OFICER Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 239