Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
07 08 1944
Polnische Heimatarmee
lat 51/ w nawiasie wersja nazwiska na podstawie publikacji
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 210-211.