Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
18 10 1939
Polnische Armee
RYBNIK UL. MIKOŁOWSKA NR 93
RYBNIK
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 781.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 116 (wykaz grobów żołnierzy polskich przesłany przez Zarząd Miejski w Chrzanowie pismem z 3.04.1948)1/1088 (protokół z ekshumacji 30.04.1950).