Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
  • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk i in., Warszawa–Lublin 2007, s. 310, 316, 320.