Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
CHORZÓW - BATORY UL. MARKA 12
lat 38
  • Archiwum Państwowe w Kielcach - pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miechowie do Polskiego Czerwonego Krzyża znak G.K.M.Prz 13-8/51 z 3.10.1951 przesyłające listę osób ekshumowanych w 1949 r. i pochowanych w kwaterze poległych żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Miechowie