War graves
in Małopolska
1212040-003
46
34
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona kamiennym, balustradowym ogrodzeniem. Główny element urządzenia kwatery stanowi kamienny pomnik w formie postumentu zwieńczonego wysokim krzyżem łacińskim. U podstawy krzyża znajdują się motywy rzeźbiarskie przedstawiające elementy wyposażenia wojskowego: czapka, skrzyżowane szable, szynel żołnierski. Na frontowej ścianie postumentu umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające: tarcze herbową z orłem w koronie oraz dwie skrzyżowane chorągwie na drzewcach.

Na frontowej ścianie postumentu znajdują się tablice z jasnego kamienia z napisami:
– „STANISŁAWOWI PADERE-/ WSKIEMU PORUCZNIKOWI/ LEGIONÓW POLSKICH KAPITANO-/ WI WOJSK ROSSYJSKICH CI-/ CHEMU BOJOWNIKOWI O WOL-/ NOŚĆ OJCZYZNY EUGENJUSZOWI/ MEDYNSKIEMU PPORUCZNIKO-/ WI LEGIONOW POLSKICH 44/ ŻOŁNIERZOM LEGIONÓW POLS-/ KICH BOCHATEROM WALKI O/ WOLNOŚC OJCZYZNY POLEG-/ ŁYM POD ZAŁĘŻEM I KRZYWO-/ PŁOTAMI W D. 18 LISTOPADA/ 1914 ROKU W TEJ WSPÓLNEJ/ MOGILE SPOCZYWAJĄCYM.”
– „….TY PANIE KTÓRY Z WYSO-/ KOŚCI/ PATRZYSZ JAK GINĄ OJCZYZ-/ NY OBROŃCE,/ PROSIMY CIEBIE CIEBIE PRZEZ TĘ GA-/ RSTKĘ KOŚCI/ ZAPAL PRZYNAJMNIEJ NA ŚMIE-/ RĆ NASZĄ SŁOŃCE/ NIECHAJ DZIEŃ WYJDZIE Z -/ JASNEJ NIEBIOS BRAMY/ NIECHAJ NAS PANIE WIDZĄ GDY/ KONAMY.”

U podnóża pomnika znajduje się wykonany z metalu motyw gałązki wawrzynu i liści dębu.

Na bocznej ścianie pomnika umieszczona jest tablica z jasnego kamienia z nazwiskami pochowanych legionistów.

W obrębie kwatery znajdują się cztery obramowane, ziemne mogiły.

Pochowano tu 46 żołnierzy Legionów Polskich poległych 18 listopada 1914 r. w bitwie pod Krzywopłotami i Załężem.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15204, 17474.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 170-172.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 63, 140, 141, 215, 231, 245, 257, 276, 379.
  • J. Przemsza-Zieliński, Krzywopłoty symbol idei zwycięstwa, „Wiadomości Zagłębia”, Nr 46, 1998.
Surname Forename Rank Military formation  
PADEREWSKI STANISŁAW PORUCZNIK Polish Legions
MEDYŃSKI EUGENIUSZ PODPORUCZNIK Polish Legions
BARAN STANISŁAW SZEREGOWY Polish Legions
BAKAL MIECZYSŁAW KAPRAL Polish Legions
BEŁDA STANISŁAW SZEREGOWY Polish Legions
BOGAŃSKI [BRYGALSKI] MARCIN Polish Legions
DZIURŻYŃSKI ROMAN SZEREGOWY Polish Legions
GRYBISZ JÓZEF Polish Legions
GUGULSKI FRANCISZEK Polish Legions
GRÜNBERG STANISŁAW Polish Legions
JANUSZ ANTONI KAPRAL Polish Legions
KISZKA ANTONI KAPRAL Polish Legions
KLIMASZEWSKI MICHAŁ KAPRAL Polish Legions
KOCIBOROSKI [CHOTIEBORSKY] RUDOLF SZEREGOWY Polish Legions
KOWALCZYK IGNACY SZEREGOWY Polish Legions
KOWAL WŁADYSŁAW SZEREGOWY Polish Legions
KOZICKI BRONISŁAW Polish Legions
MICHALSKI JERZY SZEREGOWY Polish Legions
MICHALSKI WŁADYSŁAW Polish Legions
MÜLLER ADOLF SZEREGOWY Polish Legions
NOWAK JULIUSZ SZEREGOWY Polish Legions
OSTROWSKI KAROL Polish Legions
PAŁKA [PEŁKA] STANISŁAW Polish Legions
PASKO [PEŁKA] TOMASZ Polish Legions
PĄCZEK WAWRZYNIEC KAPRAL Polish Legions
PRZESŁOWSKI TOMASZ SZEREGOWY Polish Legions
PROCHOWICZ WOJCIECH Polish Legions
STASZ KAZIMIERZ SZEREGOWY Polish Legions
STELMASIEWICZ ZYGMUNT Polish Legions
TOKARCZYK JAN Polish Legions
WERNER BRONISŁAW PODOFICER Polish Legions
WITKOŚ IGNACY SZEREGOWY Polish Legions
WYSZYŃSKI MARIAN Polish Legions
BOGDALSKI MARIAN SZEREGOWY Polish Legions
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Legions 12