War graves
in Małopolska
1212060-010
5
1
Mogiła ogrodzona jest niskim metalowym płotkiem i oznaczona głazem pamiątkowym z tablicą z napisem: „POWSTAŃCOM z 1863 r./ MIESZKAŃCY ZADROŻA/ w 700-LECIE LOKACJI WSI/ WRZESIEŃ/ 1969”.

Według danych z Archiwum Państwowego w Kielcach w mogile zbiorowej na cmentarzu w Zadrożu pochowano pięciu powstańców poległych 16 sierpnia 1863 r: Stefana Żabickiego (lat 54) z Dobieszowa i czterech nieznanych.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 15214, 15222.
Surname Forename Rank Military formation  
ŻABICKI STEFAN 1863 January Uprising participants
Forename Surname Rank Military formation Number
1863 January Uprising participants 4