War graves
in Małopolska
1210030-004
3
3
Kwatera założona jest na planie symetrycznego pięcioboku i ogrodzona słupami betonowymi na podmurówce, połączonymi parami metalowych barier. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Główny element kwatery stanowi betonowy krzyż łaciński z naniesionym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza. Przed podstawą krzyża umieszczona jest tablica memoratywna z napisem „CZEŚĆ ŻOŁNIERZOM/ I i II WOJNY/ ŚWIATOWEJ”. Po obu stronach krzyża rozmieszczone są dwie betonowe stele zwieńczone żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego. Na licu steli umieszczone są tablice imienne z danymi pochowanych. Nawierzchnia kwatery wyłożona jest kostką brukową.
 
Pochowano tu trzech żołnierzy armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Kwatera założona została w 1915 r. na cmentarzu wiejskim w Zbyszycach. W 1942 r. w związku z budową zbiornika w Rożnowie szczątki pochowanych wraz z wyposażeniem kwatery przeniesiono na cmentarz parafialny w Siennej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 408.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 274.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 365.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 127.
Surname Forename Rank Military formation  
CSIKAJ BARTALAN HONVED Austro-Hungarian Army
SYDOR JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOCZYK [KOSZYK] JOHANN FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army