War graves
in Małopolska
1206050-006
6
6
Mogiła założona jest na planie prostokąta, w środkowej części wypełniona ziemią, w bocznych – nakryta lastrykowymi płytami. U wezgłowia mogiły znajduje się szeroka prostokątna stela, na której umieszczone są trzy tablice z ciemnego kamienia. Na środkowej tablicy znajduje się napis:
• „GRÓB POMORDOWANYCH/ PRZEZ KATÓW NIEMIECKICH/ 3 VII 1943/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”
a na bocznych tablicach, nazwiska pochowanych:
• „Ś.✝P./ KNAFEL/ JÓZEF/ LAT 73/ KNAFEL/ JAN/ LAT 43/ KRZYŻANOWSKI/ KONSTANTY/ LAT 38”
• „Ś.✝P./ MACHNIK/ WOJCIECH/ LAT 41/ MACHNIK/ ANNA/ LAT 35/ KRZYŻANOWSKI/ JAKUB/ LAT 55”.

Pochowano tu 6 osób rozstrzelanych przez okupanta niemieckiego 3 lipca 1943 r. w Marszowicach za kontakty z ruchem oporu.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 63.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 183.
Surname Forename Rank Military formation  
KNAFEL JAN Peasants' Battalions
KNAFEL JÓZEF OSOBA CYWILNA
KRZYŻANOWSKI JAKUB OSOBA CYWILNA
KRZYŻANOWSKI KONSTANTY "TRACZ" Peasants' Battalions
MACHNIK ANNA OSOBA CYWILNA
MACHNIK WOJCIECH OSOBA CYWILNA