War graves
in Małopolska
1208020-002
6
2
Mogiła ziemna w betonowym, krawężnikowym obramowaniu. U wezgłowia mogiły znajduje się betonowy, prostopadłościenny postument zwieńczony rzeźbą przedstawiającą orła. Na frontowej ścianie postumentu umieszczony jest okrągły, metalowy medalion przedstawiający twarz kobiety oraz czarna tablica z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE A.L./ ODDZ. B. GŁOWACKIEGO/ ANDRUSIEWICZ JÓZEF K-T DZIELNICY „MNISZEK”/ KRÓLIKOWSKI JÓZEF Z-CA./ ORAZ CZTERECH ŻOŁNIERZY/ O NIEZNANYCH NAZWISKACH/ POLEGLI ZA OJCZYZNĘ/ Z RĄK HITLEROWSKICH/ W DNIU 4.IV.1944/ CZĘŚĆ ICH PAMIĘCI.” Do postumentu przylegają po obu stronach betonowe stele ze zdjęciami pochowanych i tablicami z napisami:
– „† JÓZEF/ KRÓLIKOWSKI/ UR. 1921”,
– „† JÓZEF/ ANDRUSIEWICZ/ UR. 1921”.

W kwietniu 1944 r. przez policję kryminalną w leśniczówce zostali rozstrzelani żołnierze Armii Ludowej. Zwłoki zakopane w miejscu egzekucji w pobliżu leśniczówki Barani Dół po wojnie ekshumowano i pochowano na cmentarzu parafialnym.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 994, s. 281.
  • Polski Czerwony Krzyż Biuro Informacji i Poszukiwań, Arkusz grobownictwa z 1945 r.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 193, 212.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie, Warszawa 1984, s. 22-23.
  • Ziemia miechowska, moja mała ojczyzna, red. W. Barczyński, S. Piwowarski, Miechów 2010, s. 61.
Surname Forename Rank Military formation  
KRÓLIKOWSKI JÓZEF People's Army
ANDRUSIEWICZ JÓZEF People's Army
Forename Surname Rank Military formation Number
People's Army 4