War graves
in Małopolska
1208020-007
1
0
Lastrykowy nagrobek z prostokątną stelą u wezgłowia. Na licu steli umieszczony jest krzyż z pasyjką oraz tablica z napisem: „GRÓB/ NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA”.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 1014, s. 9 (Wykaz grobów obywateli polskich znajdujących się na terenie powiatu miechowskiego).
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Army 1