War graves
in Małopolska
1208030-001
2
0
Mogiła ziemna w betonowym obramowaniu, u wezgłowia betonowy krzyż łaciński z prostokątną tablicą z napisem „MOGIŁA ZBIOROWA/ OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO/ Z 1939 R.”
Forename Surname Rank Military formation Number
2