War graves
in Małopolska
1208050-018
1
1
Na mogile znajduje się nagrobek z szarego granitu ze stelą u wezgłowia ujętą w ramę z szarego granitu. Na szczycie steli umieszczone są trzy płyty granitowe z wyrytym i wyzłoconym napisem: „ZA/ POLSKĘ/ WOLNĄ i NIEPODLEGŁĄ”. Na licu steli znajduje się niewielki metalowy krzyż oraz zalaminowana kartka z fotografią zmarłego i napisem: „ś.+p./ Kpt. poż. KAROL GOŁĄB/ s. Michała i Zofii z d. Połoniak, ur. 23 X 1896 w Polskiej Ostrawie./ Sierż. 5 P.P. I Brygady Legionów Polskich Bryg. Józefa Piłsudskiego,/ Adj. 47 P.P. Armii Gen. Józefa Hallera – Strzelców Kresowych,/ Oficer Sztabowy powstań Śląskich,/ Oficer Pożarniczego Ruchu Oporu „Skała” OWKB/ ZWZ – Armii Krajowej, / Powiatowy Instruktor Straży Pożarnych/ 1928-1939 w Chrzanowie, 1940-1943 w Miechowie./ 13 XI 1943 r. Zdradziecko uwięziony i torturowany/ przez gestapo krakowskie./ 11 XII 1943 r. Rozstrzelany z czterema Oficerami/ Pożarnictwa w Słomnikach/ 4 V 1945 r. Ekshumowany na cmentarz w Miechowie/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”

Karol Gołąb oficer pożarnictwa, należący do Armii Krajowej, został uwięziony 13 listopada 1943 r. W grudniu 1943 r. przewieziono go z więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie wraz z trzema innymi osobam i rozstrzelano w Słomnikach.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 205 (podaje datę śmierci 9 grudnia 1943 r.).
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie, Warszawa 1984, s. 97 (podana data egzekucji 6 XII 1943 r. Zwłoki miały zostać pochowane w polu, a po wojnie ekshumowane i pogrzebane na cmentarzu w Miechowie).
Surname Forename Rank Military formation  
GOŁĄB KAROL KAPITAN Home Army