War graves
in Małopolska
1208060-007
1
1
Lastrykowy nagrobek ze stelą o ściętych narożach u wezgłowia. Na steli umieszczony jest krzyż, tablica z symbolem Polski Walczącej i napisem: „DLA CIEBIE ŻYŁEM/ I TOBIE POLSKO ŻYCIE SWE/ ODDAŁEM../ Ś P/ MIECZYSŁAW/ SZWACZKA/ ps. „ŁUCZYŃSKI”/ PLUTONOWY ARMII KRAJOWEJ/ POLEGŁ W WALCE Z NIEMCAMI/ 28.07.1944 r.”

Plutonowy Mieczysław Szwaczka ps. „Łuczyński” z Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „OLGIERDA” (II komp. 112 pp AK) poległ 28 lipca 1944 r. w Książu Wielkim. Zwłoki zakopano pierwotnie w polu niedaleko zamku, a po kilku tygodniach ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny w Racławicach.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 278.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 223-224, 455.
Surname Forename Rank Military formation  
SZWACZKA MIECZYSŁAW PLUTONOWY Home Army