War graves
in Małopolska
1212040-001
99
45
Cmentarz jest otoczony drewnianym, sztachetowym płotem. Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński. Oprócz tego na cmentarzu znajdują się dwa mniejsze krzyże: prawosławny i łaciński.

Przy cmentarzu znajduje się tablica informacyjna z napisem:
„CMENTARZ WOJENNY Z 1914 r. – „KLUCZE”/ Obiekt miał charakter przyszpitalny, lazaret polowy mieścił się w budynkach pobliskiego tartaku. Grzebano tutaj żołnierzy zmarłych z ran odniesionych w boju na nieodległej linii frontu. Spoczywały tu szczątki 99 poległych – 79 Austriaków i 20 Rosjan. W mogiłach pojedynczych złożono 37 Austriaków i 2 Rosjan, a pozostałych żołnierzy pochowano dwóch osobnych grobach masowych (w jednej 42 Austriaków, a w drugiej 18 Rosjan). Określenia przynależności państwowej należy traktować umownie, ponieważ obie armie były wielonarodowe. Według austriackich źródeł cmentarz nosił numer 17, jego wystrój był prosty i skromny z drewnianymi dębowymi krzyżami. W połowie lat 30-tych ub. wieku cmentarz miał zostać przeniesiony do Olkusza. Tak się jednak z niewiadomych przyczyn nie stało i część z poległych żołnierzy nadal tu spoczywa. Niepełna lista pochowanych żołnierzy, którzy byli pochowani na tym cmentarzu: [nazwiska, przydziały i daty śmierci]/ Groby żołnierzy są najlepszym kazaniem o pokoju/ Albert Schweitzer | Jaka tu cisza! – wonie jak na łące;/ Tam za drzewami ginie blas słoneczny - / Patrz, każde drzewo zdaje się modlące/ O spokój wieczny”/ Mieczysław Romanowski/ Uszanuj powagę tego miejsca!”.

Cmentarz pierwotnie był otoczony rowem i ziemnym wałem. W okresie I wojny światowej grzebano tu zmarłych w pobliskim szpitalu polowym. W sumie pochowano 79 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 20 z armii rosyjskiej. W dokumentacji z okresu międzywojennego znajduje się informacja, że szczątki ekshumowano w latach 30-tych. Część zwłok pozostawiono jednak na cmentarzu.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Olkusz.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 17474, 15204, 17483.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 176.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 124, 130, 166, 209, 375, 385-387, 390.
Surname Forename Rank Military formation  
BABIS LEOPOLD Austro-Hungarian Army
BABICZ TEOFIL Austro-Hungarian Army
BARANEK [BERANEK] FRANZ Austro-Hungarian Army
BARTOSIK ANDREAS Austro-Hungarian Army
BEINSTEIN NARZICS Austro-Hungarian Army
BUREK GUSTAV Austro-Hungarian Army
BUREK KARL Austro-Hungarian Army
CHYRČ KASIMIR Austro-Hungarian Army
EHLER ALBERT Austro-Hungarian Army
GÖBEL RUDOLF Austro-Hungarian Army
GREIPL [GREIPEL] HEINRICH Austro-Hungarian Army
HANISZKA Austro-Hungarian Army
HANKE MAX Austro-Hungarian Army
HANZEL VIKTOR Austro-Hungarian Army
HEGA GEORG Austro-Hungarian Army
JANKE Austro-Hungarian Army
SIDZINA [JIDZINA] JOHANN Austro-Hungarian Army
KARBUT MICHAEL Austro-Hungarian Army
KAUF FRANZ Austro-Hungarian Army
KOCIAN JOSEF Austro-Hungarian Army
KÖSTLAN ULRICH Austro-Hungarian Army
KOUZIL FRANZ Austro-Hungarian Army
KOVARIK THOMAS Austro-Hungarian Army
KOWRIL [KOURIL] FRANZ Austro-Hungarian Army
KRIVINKA FRANZ Austro-Hungarian Army
LOSERT RAIMUND Austro-Hungarian Army
MACHAT [MACHAL] GUSTAV Austro-Hungarian Army
MULEC JOSEF Austro-Hungarian Army
MULETZ JOHANN Austro-Hungarian Army
NITSCH ANTON Austro-Hungarian Army
PAWLIK JOSEF Austro-Hungarian Army
PILZ N. Austro-Hungarian Army
POKUSZ [POKUSA] MICHAEL Austro-Hungarian Army
QUIRSCHTNER JOHANN Austro-Hungarian Army
SCHILDER JOSEF Austro-Hungarian Army
SCHMIED FRANZ Austro-Hungarian Army
SOBADJUCH N. Austro-Hungarian Army
SOLKAN WASILI Austro-Hungarian Army
STEINDL ALOIS Austro-Hungarian Army
SZGRUDLO [SCUDLE, SUCDLO] RUDOLF Austro-Hungarian Army
TITKA JOSEF Austro-Hungarian Army
WACHEL [WACHEL] FRANZ Austro-Hungarian Army
WILKORSZ BOLESŁAW Austro-Hungarian Army
ZAWIDEK FABIAN Austro-Hungarian Army
KANAJKIN ANTON Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 19
Austro-Hungarian Army 35