War graves
in Małopolska
1206050-011
1121
5
Cmentarz wojenny powstał w miejscu dawnego cmentarza parafialnego. Otoczony jest drzewostanem i krzewami. Na cmentarzu znajdują się jeden krzyż z metalowych rur z pasyjką oraz sześć krzyży drewnianych nakrytych dwuspadowym daszkiem (trzy dwuramienne i trzy łacińskie). Drewniane krzyże zostały ustawione w 2009 r.

Dawny cmentarz parafialny w pamięci mieszkańców miał być również miejscem spoczynku powstańców z 1863 r. W pobliskim dworze kwaterował w marcu 1863 r. generał Marian Langiewicz. W II połowie listopada 1914 okolicach Goszczy utknęło natarcie węgierskiego VI Korpusu.

W okresie I wojny światowej w miejscu starego cmentarza parafialnego grzebano poległych lub zmarłych z ran żołnierzy. Według danych z 1939 r. na cmentarzu miały spocząć szczątki 1080 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 41 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Miechów.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 23, 31, 227, 239, 245, 258, 279, 341, 353.
  • A. Siwek, O kilku zapomnianych cmentarzach wojennych z I wojny światowej w województwie Krakowskim, „Wiadomości konserwatorskie województwa krakowskiego”, T. 6, 1997.
Surname Forename Rank Military formation  
SWATOSCH AUGUST LEUTNANT Austro-Hungarian Army
DŐRSER DEMEN HUSAR Austro-Hungarian Army
GELEJDA FRANZ LEUTNANT Austro-Hungarian Army
SWAT LUDWIG Austro-Hungarian Army
REVNER ANTON NIKOŁAJEWICZ FÄHNRICH Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 1076
Russian Army 40