War graves
in Małopolska
1204010-002
7
1
Mogiła założona jest na planie prostokąta i ogrodzona niskim płotkiem z metalowych prętów. Na nakrytej betonową płytą mogile znajduje się pomnik w formie ściętego ostrosłupa z kamiennych bloków, osadzonego na dwustopniowym cokole wyłożonym granitowymi płytami. Pomnik zwieńczony jest rzeźbą przedstawiającą orła w koronie. We frontową ścianę pomnika wmurowana jest czarna tablica z motywem krzyża, gałązki palmowej, medalionem z fotografią Ignacego Łazarza oraz napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ ST. SIERŻ./ IGNACY ŁAZARZ PS. LOT/ KTÓRY ZGINĄŁ W SAMOTNEJ WALCE/ Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM/ DNIA 3 LIPCA 1944 R./ ORAZ SZEŚCIU NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY/ TRAGICZNEGO WRZEŚNIA 1939 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. Poniżej napisu wyryty jest motyw hełmu, liścia dębowego i karabinu. Na ścianie cokołu znajduje się czarna, prostokątna tabliczka z napisem: „Fundator/ Św. Żoł. A.K.”

Pochowano tu sześciu żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r. oraz sierżanta Armii Krajowej, poległego 3 lipca 1944 r. w Świebodzinie.
  • Z. Baszak, Placówka AK „Malwina”, Tarnów 1992, s. 61-65.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 737.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich. W latach 1939–1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 192.
Surname Forename Rank Military formation  
ŁAZARZ IGNACY STARSZY SIERŻANT Home Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Army 6