War graves
in Małopolska
1206080-006
1
1
Płyta nagrobna z wmurowaną tablicą z inskrypcją: „Ś.p. Eustachego Belli/ urodzonemu w roku 1813/ poległemu w obronie ojczyzny/ d. 26 listopad [sic!] 1846/ Wieczna łza w oku- niewygasła pamięć/ w sercu rodziny i ziomków, którym/ przodowałeś w walce o wolność/ przetrwa wszystkie pomniki."

Pochowany na cmentarzu w Raciborowicach Eustachy Belli zmarł 21 lutego 1846 r. pod kamienicą Sławkowska 22 w Krakowie z ran odniesionych w walkach ulicznych z wojskiem austriackim.
  • Parafia pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach, Liber mortuorum 1846-1864, t. V, s. 233.
  • J. Wawel-Louis, Kronika rewolucyi krakowskiej w roku 1846, Kraków 1896, s. 46.
  • M. Wyżga, Cmentarz parafialny w Raciborowicach”, „Nadłubniańskie Pejzaże. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, Nr 3-4, 2005, s. 15-17.
Surname Forename Rank Military formation  
BELLI EUSTACHY 1846 Kraków Uprising participants