War graves
in Małopolska
1210040-007
1
1
Na mogile znajduje się nagrobek z betonu, nakryty płytą z motywem lilii harcerskiej i napisem: „SŁUŻYŁEM BOGU I POLSCE/ NIOSŁEM CHĘTNĄ POMOC/ BLIŹNIM/ I BYŁEM POSŁUSZNY/ PRAWU/ HARCERSKIEMU”. U wezgłowia mogiły znajduje się wysoka attyka z wyprofilowanym krzyżem łacińskim. Na licu górnej części attyki umieszczony jest krzyż z figurą Chrystusa oraz medalion przedstawiający głowę Chrystusa. W dolną część attyki wmurowana jest tablica z odlanym napisem: „30.12.1922 ✝ 22.9.1944/ STANISŁAW LESZCZYC-PRZYWARA/ SZARY/ ODDAŁ MŁODE ŻYCIE ZA POLSKĘ/ STASIU MÓDL SIĘ ZA NAMI”.

Na kamiennych bloczkach flankujących attykę umieszczone są skróty „AK” i „ZHP”.

Stanisław Leszczyc-Przywara ps. „Szary” był żołnierzem Armii Krajowej oddziału Franciszka Paszka „Kmicica”. W czasie próby zdobycia broni dla sowieckiego oficera został zatrzymany i rozstrzelany po torturach w dniu 22 września 1944 r. Zwłoki pochowano na cmentarzu parafialnym w Ptaszkowej.
  • K. Kuras, D. Zdziech, Ptaszkowa wieś królewska, Ptaszkowa 2009, s. 179-180.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 94.
Surname Forename Rank Military formation  
LESZCZYC-PRZYWARA STANISŁAW Home Army