War graves
in Małopolska
1206050-015
470
1
Cmentarz znajduje się po zachodniej stronie drogi przecinającej działkę 295. Jedynym elementem urządzenia obiektu jest krzyż z metalowych rur z pasyjką i glorią.

Rejon Skrzeszowic, miejscowości Goszyce i Zalipie był terenem intensywnych walk w II listopada 1914 r. Na skraju lasu Lipie znajdowały się pozycje oddziałów rosyjskich.

W pobliżu dawnego cmentarza cholerycznego w Skrzeszowicach, założony został cmentarz wojenny, na którym grzebano zwłoki żołnierzy poległych w walkach z listopada z 1914 r.

Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z września 1915 r. Według opisu z 1916 r. cmentarz liczył 9 grobów zbiorowych i jeden pojedynczy. Spoczywać w nich miało co najmniej 470 poległych żołnierzy z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, w tym jeden znany z nazwiska
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie, 29/272/0/6 i 29/272/0/8.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 316-317.
  • S. Pawlik, Skrzeszowice 1881-1921, Lwów 1922, s. 7.
  • Ernst Wißhaupt, Die Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914 – 1918, Vom Kriegsausbruch bis zum Frühjahr 1915, Wien 1935, s. 230-231, skizze 13.
Surname Forename Rank Military formation  
BAUMGARTNER WILLIBALD WACHMEISTER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
415
Russian Army 20
Austro-Hungarian Army 34