War graves
in Małopolska
1206050-016
124
0
Cmentarz ogrodzony drewnianymi żerdziami. W obrębie ogrodzenia znajdują się dwie pryzmy mogilne:

– jedna o szerokości ok. 2,2 m, oznaczona krzyżem prawosławnym,
– druga o szerokości ok. 1,7 m, oznaczona krzyżem łacińskim.

Na krzyżach umieszczone są zalaminowane kartki z wyobrażeniem krzyży stosowanych na cmentarzach wojennych na ternie dawnej Galicji Zachodniej, zawierającymi informacje o liczbie pochowanych i nazwiska poległych z 9 pułku piechoty Honwedu oraz 11 Fanagoryjskiego Pułku Grenadierów.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 50.
  • Władysław Zieliński, Kronika wsi Goszcza, Goszcza 1994, s. 23-24.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie (29/272/0).
  • Mieszko Ćwiertnia, Marcin Czarnowicz, Mogiły Wielkiej Wojny na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca ,w: Dziedzictwo I wojny światowej po stuleciu Stan badań i ochrony, red. Małgorzata Karczewska, Białystok 2020, s. 75-88.
  • Marcin Czarnowicz, Agnieszka Ochał-Czarnowicz, Goszcza – świadectwa archeologiczne obrony Krakowa w listopadzie 1914 roku, w: Dziedzictwo I wojny światowej po stuleciu Stan badań i ochrony, red. Małgorzata Karczewska, Białystok 2020, s. 39-58.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 201-202, 222, 227, 245, 271, 309, 341, 348.
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 41
Austro-Hungarian Army 83