War graves
in Małopolska
1214060-003
300
0


    


Mogiła, ogrodzona drewnianymi belkami, jest jednym z obiektów tzw. Szlaku Konfederatów Barskich, wytyczonego na pograniczu gmin: Lanckorona i Budzów. Wewnątrz mogiły znajdują się, obramowane kamieniami, groby ziemne, położone po obu stronach kilkusetletniej lipy z kapliczką, przedstawiającą św. Michała.


 


Prawdopodobnie pochowano tu około 300 konfederatów poległych w bitwie stoczonej z wojskami rosyjskimi w maju 1771 roku.

Forename Surname Rank Military formation Number
Confederates of Bar 300