War graves
in Małopolska
1218020-003
1
0


Płyta granitowa z inskrypcją, upamiętniającą oficerów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z gminy Brzeźnica i Skawina. Na pionowej tablicy nagrobnej znajduje się wizerunek Krzyża Virtuti Militari i napis: „NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI”.


Spoczywa tu nieznany żołnierz poległy w czasie II wojny światowej.

Forename Surname Rank Military formation Number
1