War graves
in Małopolska
1218090-007
0
0
Mogiła ziemna w prostokątnym, betonowym obramowaniu, u wezgłowia krzyż z metalowych rur z glorią złożoną z trzech okręgów przeciętych pofalowanymi prętami. U podstawy krzyża umieszczona jest metalowa tablica z symbolem Polski Walczącej i napisem: „Ś ✝ P/ TU LEŻĄ NIEZNANI/ CZŁONKOWIE/ RUCHU OPORU ROZSTRZELANI/ PRZEZ GESTAPO/ W LATACH 1942-1944/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/”. W odległości kilku metrów znajduje się druga mogiła, urządzona w podobny sposób.

W lasku przy Góralskiej w Choczni Drodze w okresie II wojny światowej byli rozstrzeliwani przez okupanta niemieckiego członkowie ruchu oporu. Zwłoki ofiar grzebano na miejscu. Przy wejściu do lasku od strony drogi znajduje się krzyż z tablicą informacyjną z napisem: „PRZECHODNIU! TURYSTO!/ WIEDZ O TYM, ŻE SZLAKIEM KTÓRYM ZDĄŻASZ-/ KROCZYLI POD SILNĄ ESKORTĄ SS NA ROZSTRZELANIE DZIAŁACZE KONSPIRACYJNI, KTÓRZY GINĘLI OD KUL/ ZBIRÓW HITLEROWSKICH W „KSIĘŻEJ BARCI” I TU/ SĄ ICH GROBY./ W GRUDNIU 1944 r. ZOSTAŁ Z INNYMI ROZSTRZELANY/ ŻOŁNIERZ A.K. ADAM TURAŁA, LAT 32 Z CHOCZNI./ W LESIE TYM SPOCZYWA W ZAPOMNIANYCH MOGIŁACH/ OKOŁO 20 DZIAŁACZY PODZIEMIA, KTÓRZY WALCZYLI/ O POLSKĘ SPRAWIEDLIWĄ./ CZEŚĆ POLEGŁYM BOHATEROM!”. Zwłoki rozstrzelanego najpóźniej Adama Turały zostały zabrane przez rodzinę. Mogiła i krzyż pamiątkowy przy drodze powstały w pierwszej połowie lat 90-tych.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo bielskie, Warszawa 1987, s. 22 (informacja o rozstrzelaniu w 1944 r. w Księżym Lesie w Choczni 10 osób).