War graves
in Małopolska
1201050-011
32
13
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi, zwieńczonymi półkulą słupami o przekroju ośmioboczny, które są połączone podmurówką i żelaznymi rurami. Wejście znajdujące się od strony południowej, zamykane jest żelaznym łańcuchem.

Główny element kwatery to prostokątna betonowa ściana zwieńczona krzyżem łacińskim z nałożonym na lico żeliwnym ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym. Na ścianie umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z wieńcem laurowym oraz żeliwny krzyż lotaryński z motywem liści lipy.

W kwaterze znajdują się grobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– krzyży łacińskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

Pochowano tu 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 16 z armii rosyjskiej. W 2007 r. przeprowadzono wymianę krawężników, konserwację elementów betonowych i metalowych, naprawę dwóch krzyży.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 182, 185, 331, 1357-1361.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 355.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 370.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 228-229.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 110.
Surname Forename Rank Military formation  
MATYSEK JOSEF RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
BARWIK JOSEF TITULAT OBERJÄGER Austro-Hungarian Army
KNICZEK JSOEF RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
GYSCHNER TKJR 4 Austro-Hungarian Army
KOHL SALOMON Austro-Hungarian Army
KOŚCIUK KONSTANTIN RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
ZELISKO PAUL JÄGER Austro-Hungarian Army
ROUPA JOHANN RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
HLISNIKOWSKY ANDREAS RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
LEITER PETER RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
ŁUCZKO NIKOLAUS OFFIZIER Russian Army
ROKYTA FRANZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHMIED JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 15
Austro-Hungarian Army 4