War graves
in Małopolska
1201020-002
86
0
The cemetery was built on a rectangular plan and is fenced with simple concrete posts connected by iron pipes. The main architectural element is a high wooden Latin cross with a semi-circular roof covered with sheet metal with serrated edges, set on a concrete base. The graves were in the form of barrows, eight rectangular and one square in shape (the central one); they were marked with crosses set on concrete plinths:

- one Latin and one two-barred flat bar crosses with three-point arm endings,
- two Latin and two two-barred rod crosses with diamond-shaped arm endings.

The main element of the cemetery is a monument wooden Latin cross covered with a semi-circular sheet metal roof.

Fifty-six soldiers of the Austro-Hungarian army and 34 soldiers of the Russian army were buried in four mass and six individual graves.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 181, 329, 781-793, GW 62 s. 15 (fotografia)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 367.
  • J. Drogomir., Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 202.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 350
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 103.
  • L. Ratajczak, Gierczyce. Historia wsi życiem ludzi pisana, Gierczyce 2018.
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 54
Russian Army 32