War graves
in Małopolska
1214050-002
641
93
Kwatera składa się z 10 zbiorowych, ziemnych mogił w prostokątnych, krawężnikowych obramowaniach. Na mogiłach znajdują się ścięte pulpitowo płyty z namalowaną pięcioramienną gwiazdą i numerem mogiły. Jedna z takich płyt ustawiona jest w centralnym punkcie kwatery. Główna alejka kwatery i przestrzeń między mogiłami wyłożone są płytami chodnikowymi. Na kwaterze znajduje się tablica informacyjna z napisem: "W TEJ KWATERZE WOJENNEJ/ SPOCZYWA 641 ŻOŁNIERZY/ ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ/ POLEGŁYCH W WALCE Z NIEMCAMI/ W PROSZOWICACH/ I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCIACH/ W STYCZNIU 1945 ROKU"..

W 1945 r. na terenie cmentarza parafialnego pochowanych było 35 żołnierzy sowieckich poległych lub zmarłych z ran. W 1948 r. na cmentarzu parafialnym w Proszowicach przeniesiono ciała żołnierzy sowieckich ekshumowanych z miejscowości: Gruszów, Hebdów, Iwanowice, Jazdowiczki, Klimontów, Koniusza, Książniczki, Kuchary, Łętkowice, Majkowice, Makocice, Marszowice, Maszków, Michałowice, Mniszów, Mniszów Kolonia, Mniszów Wieś, Muniaczkowice, Nadzów, Opatkowice, Pieczonogi, Piotrkowice Małe, Pławowice, Pobiednik Wielki, Polekarcice, Posądza, Proszowice, Przesławice, Przybysławice, Stogniewice, Szklana, Szpitary, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Widoma, Więcławice Stare, Wilków, Wysiółek Luborzycki, Zagórzyce Stare, Zagrody, Zofipole. W późniejszym okresie pochowano tu szczątki żołnierzy ekshumowanych z miejscowości Kowale i Żębocin. W kwaterze spoczywa 641 żołnierzy sowieckich z 59 i 60 Armii I Frontu Ukraińskiego.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 236.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibših v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnyh na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kvašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 219.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r., red. A. Pilch, Kraków 1976, s. 152-156.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata. wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 370.
Surname Forename Rank Military formation  
ALEKSIK STIEPAN [STRIEPARZ] DMITREWICZ Red Army
ALLENKO (OSTENDO, ORLENKO) J.S Red Army
AMBARIMBA ABDULLA STARSZY LEJTNANT Red Army
BAGAINSKI KAZIMIER WŁODIMIROWICZ [WŁADIMIROWICZ] Red Army
BARSUCH [BORSUK] MAKSYM MARKOWICZ (MANKOWICZ) Red Army
BIELAŁOW HUSAIN Red Army
BOBRIKOW IWAN RJADOVOJ Red Army
BONCZAROW [GANCZAROW] JEGOR WASILIEWICZ SIERŻANT Red Army
BUDNOW WŁADIMIR IWANOWICZ STARSZINA Red Army
CIMBAŁ MICHAŁ IWANOWICZ Red Army
CZAPOL (SZAPOL) IWAN MAKSYMOWICZ Red Army
CZERNIECKI [GIERMICKIJ] P. F. Red Army
CZERNYCH M. K. STARSZINA Red Army
DOWGAN S. SZ. Red Army
DROGAN STIEPAN ANTONOWICZ Red Army
DUBAS M. N. RJADOVOJ Red Army
IPRIK D. P. Red Army
IWANOW NIKOŁAJ IWANOWICZ RJADOVOJ Red Army
KISZKA ANDRIEJ NIKITOWICZ Red Army
KIT MICHAIŁ WASILIEWICZ RJADOVOJ Red Army
KORBOS W. RJADOVOJ Red Army
KRAWCZUK SIEMION FILIPOWICZ Red Army
KRICA [TRICA, GRICA] PAWEŁ ANTONOWICZ RJADOVOJ Red Army
KRISTA FIODOR RJADOVOJ Red Army
KUCZOK [KUCAK, KUCOK] ANDRIEJ PANTELEJEWICZ RJADOVOJ Red Army
KURAJEW JEGOR WASILIJEWICZ SIERŻANT Red Army
KUSUIŁ WASILIJ KONSTANTINOWICZ Red Army
KUZNIECOW M. M. Red Army
LUBCZENKO WŁADIMIR CHARŁAMOWICZ [CHASŁAMOWICZ] KAPITAN Red Army
ŁAPTIEW M. STARSZY LEJTNANT Red Army
MASZLACZA [MASZYŁAGA] ALOJZY JAKIMOWICZ RJADOVOJ Red Army
MIEREZYCZYN [MIERIESZIN] W. F. [W.I.] Red Army
OSUCHOWSKIJ WASILIJ Red Army
PANKOW [PARIKOW] MICHAIŁ WASILIEWICZ Red Army
PICENKOW (WICENKOW) FOMA [FANA] PROKOPOWICZ Red Army
PIETROW FIODOR POLIKARPOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
PŁASTUN [PIASTUN] RJADOVOJ Red Army
POLINICZUK W. I. Red Army
POPOW ALEKSANDER PIOTROWICZ RJADOVOJ Red Army
PROKOPCZUK [PROKOPCZU] WASILIJ GAWRIŁOWICZ [GARNIŁOWICZ} Red Army
ROMANIUK W. I. Red Army
RUDIK JURIJ WASILIEWICZ Red Army
RUDNICKI [RUDNICKIJ] P. Z. Red Army
SAMBAMUR IWAN ANTONOWICZ RJADOVOJ Red Army
SIENINO [SZCZENINI] PIOTR IWANOWICZ Red Army
SKAWRON I. A. RJADOVOJ Red Army
SMOCZEW MICHAIŁ NIKOŁAJEWICZ Red Army
SOBOLEWSKIJ ADAM KIRIŁŁOWICZ Red Army
SOLENKO MICHAIŁ Red Army
SOPUN IWAN DIMITRIEWICZ [DMITRIJEWICZ] Red Army
STIEPANOW JAKOW STARSZINA Red Army
SZOKON W. G. Red Army
TARASIAK W. M. Red Army
TONOROWSKI [TONOROWSKIJ] IWAN ANTONOWICZ Red Army
UWAROW ILIA IWANOWICZ RJADOVOJ Red Army
WASILIEW P. W. RJADOVOJ Red Army
WIESIELOW KAPITAN Red Army
WINIARCZYK SIERŻANT Red Army
ZAGATIN MICHAIŁ NIKIFOROWICZ LEJTNANT Red Army
ZAWATOWSKI [ZAWAROWSKIJ] WASILIJ Red Army
RIEDKIN ALEKSANDR TIMOFIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
CZUGUNOW BORIS PAWŁOWICZ Red Army
MAJBA [MAJKA] STIEPAN MICHAIŁOWICZ Red Army
PATER WASILIJ GRIGORIEWICZ Red Army
DEUFANIEC BIEMIEC TEODOROWICZ Red Army
SZABŁAKOW [SZABAŁKOW] FIODOR IŁAWIONOWICZ [IŁŁARIONOWICZ] Red Army
PAWLUK FILIPP WASILIEWICZ Red Army
CHORACZKO [CHARACZKO] IPPOLIT KONSTANTINOWICZ Red Army
PIETROWSKIJ MIKOŁAJ IWANOWICZ Red Army
WIATKI [WIATKIN] ISAJ PAWŁOWICZ Red Army
MATWISZYN WŁADIMIR FIODOROWICZ Red Army
OBYCHWOST IWAN MICHAJŁOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Red Army
MICHAJŁOWSKIJ IWAN JELIZAROWICZ RJADOVOJ Red Army
BIEŁOW MICHAIŁ FIEDOROWICZ Red Army
OBYDRA PAWEŁ IWANOWICZ STARSZY LEJTNANT Red Army
PASZKOW ANDRIEJ STIEPANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
SUPAN IWAN ROMANOWICZ Red Army
KOSYK DMITRIJ PAWŁOWICZ Red Army
GALUMOW [GILUMOW] TAPAZUP OGANOSOWICZ RJADOVOJ Red Army
CLIŻ [GLIŻ] MICHAIŁ FIODOROWICZ LEJTNANT Red Army
SAMOIŁOW NIKOŁAJ IWANOWICZ LEJTNANT Red Army
KIFORIUK MICHAIŁ IWANOWICZ Red Army
GRYCINIAK [GRICYNIAK] IWAN ANDRIEJEW Red Army
ZAMUJSKIJ [ZAMIJSKIJ] IGNATIJ DAWIDOWICZ RJADOVOJ Red Army
CAP IWAN WASILIEWICZ RJADOVOJ Red Army
GALIJSKIJ [GALINSKIJ] ALEKSIEJ JOSIFOWICZ RJADOVOJ Red Army
PIETRUK NIKOŁAJ WASILIEWICZ Red Army
SADOWSKIJ NIKOŁAJ ZACHAROWICZ Red Army
FIGURA WASILIJ IWANOWICZ RJADOVOJ Red Army
MUSAIŁOW TOCHTAR RJADOVOJ Red Army
KASSARABA WŁADIMIR KONSTANTINOWICZ RJADOVOJ Red Army
ZIMIN PAWEŁ ANDRIEJEWICZ MŁODSZYJ SIERŻANT Red Army
MATWIEJEW DMITRIJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Red Army 548