War graves
in Małopolska
1205020-007
540
139
Obiekt znajduje się przy cmentarzu parafialnym. Założony jest na planie nieregularnego dziesięcioboku i otoczony ogrodzeniem z metalowych słupków połączonych siatką stalową. Wejście do cmentarza znajduje się od strony południowo-zachodniej

Główny element stanowi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Mogiły ułożone są rzędami prostopadle do głównej alei. Występują tu trzy rodzaje nagrobków: w formie: żeliwnego krzyża łacińskiego z rozszerzoną podstawą i datą „1915” na skrzyżowaniu ramion,kutego krzyża lotaryńskiego osadzonego na niskim, betonowym postumentach oraz zakończonej dwuspadowo, ustawionej na prostopadłościennej podstawie betonowej steli.
 
W obrębie kwatery znajduje się 1 grób rzędowy, 1 pojedynczy i 16 zbiorowych. Pochowano tu 224 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 316 z rosyjskiej. Nie ustalono nazwisk 401 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpus nr V w Krakowie, GW 39, s. 347-381 (plany i wykazy pochowanych), GW 61 s. 102 (fotografia stan pierwotny).
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 524-527.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 177.
  • R.Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 104-105.
Surname Forename Rank Military formation  
LIPUS [SIPOS] JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAJOROS JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WARMA JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SLUSARZ STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LAJCZAK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JEAN GEORG HONVED Austro-Hungarian Army
VOJT PAUL HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO GÉZA HONVED Austro-Hungarian Army
PACEK HEINRICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAJOR ACHOSLY HONVED Austro-Hungarian Army
GÜTNER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VALASEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DUŠEK ROBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVACZ JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BLATNIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BALAJKA JOSEF KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KRUŽICA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRELI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FLOCH FRITZ ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SZAKA JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
ZIMMERMANN FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ROEPASI ISLOWA HONVED Austro-Hungarian Army
MARSZALEK RUDOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CSPERES JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
HLAVAČKA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FISCHER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RAMENDA JOSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
KUKULA FRANZ KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MATÝSEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MADAJ ELEK HONVED Austro-Hungarian Army
SKULA JAKOB HONVED Austro-Hungarian Army
MICEK ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FRIC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ASOLDYCZ N. INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VODIČKA JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DONIK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZKLARZ PETER RESERVIST ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KRAMAR JOSEF GEFREITER TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
VITEČEK VINZENZ ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
WALA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAL JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BERESZTI JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
FLEP LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
KLIMES ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZABOJNIK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OSCZE JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BARTOSCH FRANZ HONVED Austro-Hungarian Army
GRUDA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TAKACZ M. FERENCZI HONVED Austro-Hungarian Army
DUDZIAK LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHANZ EMIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MORKOWSKY JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
HLOŠEK KLEMENS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CIESKO GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
PUPICZA SIMON HONVED Austro-Hungarian Army
VASLINECZ JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOWACZ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
HESMAK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TURCIANEK GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
FABER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SWORNOG JOSEF KADETT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
MARAK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŠTEPAN II STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŠUSTR KLEMENS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOWAK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MORGA VIKTOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HANNA PAUL HONVED Austro-Hungarian Army
ZICH JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SKALKA ISRAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BUCHTA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VARGA JENÖ HONVED Austro-Hungarian Army
KOWACZ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
GRUAK MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BLAHUT RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZCZEPANIK WALENTY INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WARCHOL BARTEK INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JABLONSKI STANISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BROZMANN STANISLAUS HONVED Austro-Hungarian Army
FOTH ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
PÁVKA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SKLÁŘ JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MACHALEK VINZENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOLEWA PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PORULYAK PETER HONVED Austro-Hungarian Army
FLIER JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
KLIMCZAK MICHAEL HONVED Austro-Hungarian Army
ZABOJNIK JOACHIM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SKUTRIK LEOPOLD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVACZ LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
BARKA JOHANN HONVED Austro-Hungarian Army
GERGEBI PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DIAMAND JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIETROSINA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WIKTORA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RYMARCZYK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MICHALIK JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
FUSEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOPEČKA LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PTAČEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VANEK ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JANEČEK JAKOB INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARTON JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FILIP FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PISZORSY [PISZOWNY] PAUL HONVED Austro-Hungarian Army
MAKUNKA ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
IWRINA LACINI INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GADOR JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BLANIK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SKARKA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUROWSKI ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JUREČKA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LÖWY HUGON EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
VALA JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
FOTH FRANZ HONVED Austro-Hungarian Army
MATYAS ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BURY ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOLIMAT ANDREAS HONVED Austro-Hungarian Army
FERENCZY ALEX INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PRESSER JAKOB EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Austro-Hungarian Army
GOMBOS FERLINCZ HONVED Austro-Hungarian Army
FEKELA SIGISMUND HONVED Austro-Hungarian Army
STEPANIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HALIČEK HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BIRCSAK JOSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
KOSUT ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POLAŠEK EDUARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FRITSCHER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRIZA MICHAEL HONVED Austro-Hungarian Army
FERECZKA PAUL HONVED Austro-Hungarian Army
POSPIŠIL ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MICHALEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRILENSZKI PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOMOCZI IWAN HONVED Austro-Hungarian Army
DIRACTI JENÖ HONVED Austro-Hungarian Army
GLÜCKSMANN SALOMON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOSMA GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
HRAČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MEDEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WECHSTERG GUSTAV EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 85
Russian Army 316