War graves
in Małopolska
1205020-010
5
0
Grób oznaczony jest metalowym krzyżem łacińskim. Ogrodzony jest żelaznym łańcuchem zawieszonym na betonowych słupkach.
 
W Libuszy w pobliżu rafinerii żandarmeria niemieckie w okresie od czerwca 1944 do stycznia 1945 rozstrzelała 15 osób, 14 Polaków i jednego dezertera z armii niemieckiej. Powodem rozstrzelania był udział w partyzantce, pomoc udzielana partyzantom i ukrywanie dezertera. W marca 1945 r. zwłoki ekshumowano zwłoki 10 ofiar, 8 przeniesiono na cmentarz w Libuszy, 2 na cmentarz w Dominikowicach. Wśród rozstrzelanych, który zwłoki przeniesiono na cmentarz parafialny w Libuszy znaleźli: N. (nieznanego imienia) Gorczyca, urzędniczka prochowni „Ganrat", lat ok. 23, pochodząca z Kaczorowej pow. Jasło, Jan Warchał lat ok. 36, pochodzący z Jabłonicy pow. Jasło, nieznana kobieta, nieznany męźczyzna, N. Gorczyca lat. ok. 36, pochodzący z Kaczorowej (brat wymienionej wyżej kobiety), nieznany mężczyzna lat ok. 32.
  • Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sygn. GK 163/33 (protokół z 3 X 1945 r. na miejscu dokonanych zbrodni niemieckich w Libuszy)
Forename Surname Rank Military formation Number
Other partisans 5