War graves
in Małopolska
1205080-001
37
27
Cmentarz założony jest na planie wydłużonego prostokąta i otoczony betonowymi słupkami połączonymi niską podmurówką i parami żelaznych rur. Wejście znajduje się od strony wschodniej i zamykane jest metalową furtką.

Po prawej stronie od wejścia usytuowana jest pulpitowa tablica informacyjna, którą ufundował Powiat Gorlicki. W obrębie cmentarza usytuowana jest czarna, prostokątna, emaliowana tablica informacyjna z napisem „CMENTARZ WOJSKOWY/ NR 72 W ROPIE/ Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ/ ZAŁOŻONY W 1914 ROKU/ POCHOWANO 37 ŻOŁNIERZY".

Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński z półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Groby rozmieszczone są w dwóch rzędach.

Groby oznaczone są nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich z wieńcem dębowym,
– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą i emaliowaną tabliczką na skrzyżowaniu ramion.
 
W 6 grobach zbiorowych i 16 pojedynczych pochowano 31 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 6 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 247-265 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 54 (fotografia archiwalna - stan pierwotny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 144.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 396-397.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 154.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 82.
Surname Forename Rank Military formation  
MATYJA ALBERT Austro-Hungarian Army
SOBOTKA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RICHTER ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUGGER ALOIS JÄGER Austro-Hungarian Army
MOTZ RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PLITSCHKE JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STEFAN WILHELM ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HORN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MAZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PISELKA SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRUPKA MICHAEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KALFUS WENZEL EINJÄRIGER FREIWILLIGER Austro-Hungarian Army
NEUMANN RUDOLF GEFREITER Austro-Hungarian Army
FISCHER JAMPEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TYBULA LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ČERVENKA WENZEL TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
NOWOTNY KARL LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POŠ FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PINTARELLI STEFAN JÄGER Austro-Hungarian Army
SVESTKA VINZENZ LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIELEC PETER ULAN Austro-Hungarian Army
BLAHNIK GOTTLIEB INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MILICHOVSKY JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SEDLAČEK GOTTLIEB ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
HOŘINA KARL TITULAR WACHTMEISTER Austro-Hungarian Army
BELIKOW INFANTERIST Russian Army
MAKSIMOW INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 6
Russian Army 4