War graves
in Małopolska
1205050-004
33
30
Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowym murem. Wejście znajdujące się od strony południowo-wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Głównym elementem cmentarza jest kamienny pomnik w formie ustawionego na cokole z wnęką na tablicę inskrypcyjną. Na tylnej ścianie pomnika umieszczony jest kamienny krzyż. Groby rozmieszczone są w rzędach otoczonych betonowymi opaskami.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży maltańskich z motywem liści dębu,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.

W 8 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych pochowano jednego żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 29 z niemieckiej i 3 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 176-197 (plany,rysunki techniczne, wykazy pochowanych) GW 61 s. 91 (fotografia archiwalna stanu przed urządzeniem cmentarza).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 498.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 173.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 99.
Surname Forename Rank Military formation  
BOGISCH MAX RESERVIST German army
HOFFMANN WILHELM MUSKIETER German army
WIELAND HEINRICH MUSKIETER German army
WINZINGER JOSEF MUSKIETER German army
KRISCH GOTTFRIED MUSKIETER German army
POHL WILHELM MUSKIETER German army
HUBRICH GEORG MUSKIETER German army
PRÜTZ ERNST ALBERT MUSKIETER German army
FUBEL HERMANN ERSATZ RESERVIST German army
BRINNIG GEORG MUSKIETER German army
SATTELBERG KARL MUSKIETER German army
KITZLER HERMANN MUSKIETER German army
GRAMMEL II AUGUST MUSKIETER German army
STANDKE KARL MUSKIETER German army
SCHULZ FRITZ MUSKIETER German army
PRENZEL KARL MUSKIETER German army
STÜLLER VI ERICH MUSKIETER German army
DECKER PETER WEHRMANN German army
BROZEK BERNHARD RESERVIST German army
PAHL ARTUR MUSKIETER German army
BALKE FRITZ MUSKIETER German army
PINSDORF HUBERT MUSKIETER German army
SCHOLZ I KARL MUSKIETER German army
KÜMMEL HUGO WEHRMANN German army
KOTH WILLY MUSKIETER German army
PRZYBYT FRANZ MUSKIETER German army
BERNDT ERWIN MUSKIETER German army
TWARDOWA PETER MUSKIETER German army
KONRAD WERNER MUSKIETER German army
KLIMEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 3