War graves
in Małopolska
1205100-006
136
36
Cmentarz założony jest na planie krzyża i otoczony niskim murem szańcowym z nieociosanych kamieni. Znajdujące się od południa wejście pierwotnie zamknięte było jednoskrzydłową drewnianą furtką. Na wprost wejścia w północnej części ogrodzenia znajduje się zwieńczony krzyżem zrekonstruowanym w 2016 r. kamienna piramida, głaz z napisem:

„DIES IST DAS HEIL DAS DIESER KRIEG
UNS BOT AUS TAUSEND UNGEAHNTEN QUELLEN STIEGEN
UNS KRÄFTE AUF IN AUGENBLICK DER NOT
LASST DIE BEWÄHRTEN NIMMER MEHR VERSIEGEN
UND WELTEN FRÜHLING BLÜHT AUS UNSEREM TOD”.

Na szczycie piramidy ustawiony jest wysoki drewniany krzyż o ramionach i szczycie nakrytych gontowym daszkiem i dolnej belce złożonej z pięciu segmentów o różnych wymiarach.

U wezgłowi mogił znajdują się drewniane krzyże belkowe łacińskie i lotaryńskie z daszkami na krawędziach ramion. Na krzyżach umieszczone są emaliowane prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W obrębie cmentarza znajduje się 28 grobów pojedynczych, 6 rzędowych i 4 zbiorowe. Pochowano tu 60 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 76 rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 100 poległych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1251-1312, 1369 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 31. (fotografia - stan pierwotny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 40-41
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 355-357.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 123-124.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 46.
Surname Forename Rank Military formation  
KRATOCHWIL JOSEF FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
BRUSCH KARL OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
AFFAGARY FÜRGHI INFANTERIST Russian Army
PRIMORANO MARKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TICA IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRKOVIC IWAN GEFREITER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
ŠEREMET MATA LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RADANOVIĆ MILA LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MISIĆ IVO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MILIĆ BOŻO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RADANOWIĆ TOMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SARAVANJA TOMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VASIĆ SIMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LANGE FRANZ JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
POKORNY ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BUCHELT FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SUCHY ISTVAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BIELENDA ADALBERT JÄGER Austro-Hungarian Army
SEMLANICH PAWEL INFANTERIST Russian Army
PEHAČEK JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHNEIDER HEINRICH SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MAZAČ JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZIMMERMANN FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HRANDA WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SAUHE GUSTAV SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CERNÝ JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NEZDARA ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BIEGEL GUSTAV SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FIODOROW JOSEF INFANTERIST Russian Army
BENEŠ EMANUEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WANDER RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KLINGER ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NEUMANN FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DVOŘAK ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KŘIVOHLÁVEK JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
KUNERT GUSTAV LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 27
Russian Army 73