War graves
in Małopolska
1205100-013
54
30
Cmentarz założony jest na planie koła i otoczony kamiennym murem szańcowym. Znajdująca się od strony północnej brama, złożona z dwóch kamiennych słupów połączonych gontowym daszkiem i zamykana dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi kompleks pięciu kamienno-drewnianych, krytych gontem i zwieńczonych krzyżami z zadaszeniem z blachy wież. Na przedniej ścianie cokołu środkowej wieży wbudowana została tablica z wyrytym krzyżem maltańskim i napisem:
 
„Klagt nicht daß unser Grab der Sturm umheult
Auf dieser einsam menschenfern Höhe,
Hier sind dem Ruf der Ewigkeit wir näher,
Und früher wirft allmorgendlich die Sonne
Ihr Purpurbahrtuch leuchtend über uns.”

Groby ujęte w kamienne obramowanie oznaczone są drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi o ramionach nakrytych gontowym daszkiem. Na krzyżach zamontowane są prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 20 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych pochowano 42 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 12 z rosyjskiej.

W latach 2007-20016 wykonana została rekonstrukcja pięciu wież, a w 2017 r. wykonany został remont ogrodzenia i odtworzenie bramy.
 
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 65-121 (projekty, plany, wykazy pochowanych),
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/8447 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 48-49.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 339-340.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 119-120.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 40.
  • Ratujmy cmentarz na Rotundzie, "Płaj", T. 24. 2002, s. 195-198.
Surname Forename Rank Military formation  
ZERHOFER ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GROSSLERCHER PHILLIP EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
SRBEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOŠIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MACHAČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VOZYLKA EDUARD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KIRCHMAIER NORBERT LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
HYKL WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DIECHTL THOMAS LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
RAMBOUŠEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRUPKA ANTON INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
KERSCHBAUM JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
BISCHOF ALFRED PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
PIFFER MAXIMUS JÄGER Austro-Hungarian Army
GRABHER GEBHART ERSATZ RESERVIST TITULAR UNTER JAGER Austro-Hungarian Army
REITER ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VOGL ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WACHA RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ŠEDINA JAROSLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LITSCHAUER LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
THANNER MARTIN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MEDWEDJEW JEFIM Austro-Hungarian Army
POLESZCZUK SAWELY Austro-Hungarian Army
OGÓRCOW PIOTR Austro-Hungarian Army
BERGMAIER HEINRICH INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
BROSCH EDUARD LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
BUŠTIK KARL OFFIZIERDIENSTBOTE Austro-Hungarian Army
NEUGSCHWERTNER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
HOFER KARL KADETT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
RAJNER KARL LEUTNANT Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 12
Austro-Hungarian Army 12