War graves
in Małopolska
1205090-009
114
33
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego, niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony drewnianym sztachetowym płotem z wejściem od strony północnej, ujętym w dwa niskie betonowe słupy, zamykanym jednoskrzydłową drewnianą furtką. Po lewej stronie wejścia znajduje się wysoki betonowy blok.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem pokrytym blachą.

Mogiły są ujęte w kamienne obramowania i oznaczone nagrobkami w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– krzyży z taśmy stalowej wzmocnionej kulkami,
– krzyży lotaryńskich z prętów o rozszerzonych zakończeniach ramion,
– niskich betonowych stel.

 W 14 grobach zbiorowych i 25 pojedynczych pochowano 85 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 29 z rosyjskiej. Cmentarz z upływem czasu uległ daleko posuniętej degradacji. Wykonany w latach 2005-2006 remont częściowo przywrócił mu pierwotny wygląd.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1179-1212 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 138.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 373-374.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 148.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 77.
Surname Forename Rank Military formation  
TEČIČ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MANIGODA GJORDJO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TUČIČ MIKO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARBARIČ PERO GEFREITER Austro-Hungarian Army
WASYLENKO PORFIRY INFANTERIST Russian Army
KOWAL JAKOB INFANTERIST Russian Army
KOZOMORA LUKA INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KARAGA SABLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NIKOLIĆ MARKO ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
TEKLIĆ IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PUJLIĆ MIRKO ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
PRANJIĆ MARYAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SRNA KISTO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RADMANN ANTE LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GJURAN NIKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BAŠIČ FARLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RADIĆ MARKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAŠTALIĆ MURAT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRKAN MUHO KORPORAL Austro-Hungarian Army
GELO ILIJA LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARELJA JOZO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PERIZA NIKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CUZUS JVOO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GAZIĆ STEVAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SUNJKO MITAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HONZO MEHO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DIADENKO LEONTI KORPORAL Russian Army
BORDIUK STANISLAW INFANTERIST Russian Army
CZERKACZEW IWAN INFANTERIST Russian Army
ZUZAWEL STEFAN INFANTERIST Russian Army
KUSZMYN TEODOR INFANTERIST Russian Army
BLAHODOROW ANDREAS INFANTERIST Russian Army
CHORTYNOW IWAN INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 61
Russian Army 20