War graves
in Małopolska
1205030-003
52
52
Kwatera założona jest na planie wydłużonego prostokąta i otoczona ogrodzeniem z kamiennych słupów z betonowymi czterospadowymi nakrywami, połączonymi żelazną, kutą balustradą. Do kwatery prowadzi wejście od strony drogi, poprzedzone schodami, zamknięte żelazną furtką.

Głównym elementem cmentarza jest umieszczony na wysokim cokole betonowy krzyż. Mogiły są rozmieszczone w rzędach. Nagrobki mają formę żelaznych krzyży z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy z tabliczką osadzonych na betonowych cokołach.

W 3 grobach zbiorowych i 43 pojedynczych pochowano 52 żołnierzy z armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 61 s. 126 (fotografia archiwalna), GW 37 s. 463, 551-556 (wykaz pochowanych), 563 (plan kwatery).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 35-37. O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 199-200.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 119.
Surname Forename Rank Military formation  
ECKE JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
TOTH JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
SZÁBO PÁL SAPPEUR Austro-Hungarian Army
SZKIBA GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
SZÓ KÁLMÁN HONVED Austro-Hungarian Army
MRAZ ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
BARKACS PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
MROVCSAK MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
PETRUS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
BLASKO MIHÁLY RESERVIST Austro-Hungarian Army
MICHÁLIK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
VADÁSZ [WADARZ] JÁNOS ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
VILHÁNY BEPKO GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
SZLÁVI ZOLTÁN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
HANK JAKAB HONVED Austro-Hungarian Army
MIKLE JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
VERES GUSZTÁV HONVED Austro-Hungarian Army
TISZOVSZKI GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
HUDAK MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
MOLNÁR JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
GOMBOS ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
SZÜCS FERENC LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
MITTER GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
BODNÁR MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
DIBALA PÉTER HONVED Austro-Hungarian Army
BENCZAR FEDER ERSATZ RESERVIST FRW. KANONIER Austro-Hungarian Army
MARKULIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LEBESLO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
PALINT GÉZA HONVED Austro-Hungarian Army
KUMA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
MUZSAY GÁBOR HONVED Austro-Hungarian Army
LAZERCSAK ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
GALYAS BÉLA LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
TÓTIN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
POLINA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
PALECSEK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SOLTESZ JÁNOS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
NOVAK ANTAL HONVED Austro-Hungarian Army
HUNYOZ LAJOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
SZOCHA JÁNOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
VIPARINA JÁNOS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
SKRÁBAK JÁNOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
GALANTA ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
MYNGSZIK ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
LIEB IMRE LEUTNANT Austro-Hungarian Army
BELEJ ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
NOVAK PETER KANONIER Austro-Hungarian Army
CSESTA ANTAN HONVED Austro-Hungarian Army
EGY NATDU HONVED Austro-Hungarian Army
ADLOVICZ [ALDOVICZ] JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
VARGA ALEXANDER R.FRW.KAN. Austro-Hungarian Army
NAGY LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army