War graves
in Małopolska
1205030-004
10
10
Nagrobek z ciemnego granitu ustawiony na wyłożonym oszlifowanymi kamiennymi płytami tarasie i otoczony metalowymi słupkami połączonymi łańcuchem. Na tumbie nagrobnej ustawiona jest prostopadłościenna stela z ustawionym pochylonym krzyżem łacińskim. Na frontowym licu steli umieszczony jest czarny napis na złotym tle:

 „ŻOŁNIERZOM I DZIAŁACZOM/ BATALIONÓW CHŁOPSKICH/ W WALCE O WYZWOLENIE/ NARODOWE I SPOŁECZNE/ W LATACH OKUPACJI/ 1939 – 1945”,

a na tylnym:

„CHWAŁA BOHATEROM".

Na płycie nagrobnej znajdują się nazwiska i pseudonimy pochowanych:
"KPT ALOJZY WIATR "ZAWIERUCHA"/ POR. KAZIMIERZ WĄTRÓBSKI "SĘP"/ PLUT. KAMIL BARAN/ KPR. TADEUSZ BARAN "SUCHY"/ STRZ MARIAN WĄTRÓBSKI/ STRZ WŁADYSŁAW WĄTRÓBSKI/ STRZ ADAM WĄTRÓBSKI/ HELENA BARAN "WYKA"/ ANNA WĄTRÓBSKA/ ZOFIA BARAN/ 1944 - 1967/ W 23 ROCZNICĘ ŚMIERCI/ PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ/ W GORLICACH"

Na płycie nagrobnej umieszczony jest emblemat w formie Krzyża Partyzanckiego. Na mogile znajduje się niewielka tabliczka z napisem: "Staraniem U G Bobowa/ orz Z Ż B Ch pomnik/ odnowiono w 2004 roku".
 
Granitowa płyta grobowa ze stelą. Na steli granitowy krzyż. Mogiła jest otoczona płytami z piaskowca i ogrodzona łańcuchami zawieszonymi na metalowych słupkach. Na steli jest umieszczony napis:
 
„ŻOŁNIERZOM I DZIAŁACZOM BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WALCE O WYZWOLENIE NARODOWE I SPOŁECZNE W LATACH OKUPACJI 1939 – 1945”
 
Na płycie nagrobnej znajdują się nazwiska i pseudonimy pochowanych. W grobie spoczywają żołnierze i działaczki Batalionów Chłopskich. Ośmioro z nich zostało rozstrzelanych w sierpniu 1944 na wzgórzu Matelanka koło Grybowa.
  • Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sygn. IPN GK 163/10 s. 43 (kwestionariusz o egzekucjach masowych), IPN BU 2448/471 s. 288 (karta „Egzekucje")
  • G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, Kraków 1998, s. 312.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa/ Lata wojny 1939-1945, pod. red. Cz. Czubryt-Czarnockiego, Warszawa 1988, s. 469.
  • A. Fitowa, Bataliony Chłopskie w Małopolsce 1939–1945, Kraków 1984, s. 508-509.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 : województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 109.
Surname Forename Rank Military formation  
WIATR ALOJZY KAPITAN Peasants' Battalions
WĄTRÓBSKI KAZIMIERZ PORUCZNIK Peasants' Battalions
BARAN KAMIL PLUTONOWY Peasants' Battalions
BARAN TADEUSZ KAPRAL Peasants' Battalions
WĄTRÓBSKI MARIAN STRZELEC Peasants' Battalions
WĄTRÓBSKI WŁADYSŁAW STRZELEC Peasants' Battalions
WĄTRÓBSKI ADAM STRZELEC Peasants' Battalions
BARAN HELENA
WĄTRÓBSKA ANNA
BARAN ZOFIA