War graves
in Małopolska
1205040-010
22
22
Cmentarz znajduje się przy drodze Zagórzany – Kobylanka. Na jego obszar składa się teren dawnej kaplicy dworskiej zbudowanej na planie prostokąta o ściętych narożach. Przylegający do budynku od strony wschodniej teren otoczony jest żelaznym sztachetowym płotem. Wejście zamknięte jest żelazną furtką z prętów. Zbudowana z cegły trójkondygnacyjna kaplica z ośmiospadowym, zwieńczonym krzyżem dachem stanowi główny element kompozycyjny cmentarza. Mogiły są rozmieszczone symetrycznie względem alejki głównej. Występują tu nagrobki w formie betonowych stel z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi.
 
W 4 grobach zbiorowych pochowano 22 żołnierzy armii niemieckiej poległych 3 maja 1915 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1-23 (plany, projekty, wykazy pochowanych) GW 61 s. 86 (3 fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130-131.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 492-493.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 171-172.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 98.
Surname Forename Rank Military formation  
WEDDING JOSEF WEHRMANN German army
STÜRZEBECHER OTTO ERSATZ RESERVIST INFANTERIST German army
REISCH JOSEF MUSKETIER German army
WEISS II JOSEF MUSKETIER German army
WALTERT OTTO MUSKETIER German army
WAWRZYNIAK JOHANN MUSKETIER German army
JANTZEN FRIEDRICH RESERVIST German army
PERLIK FRANZ RESERVIST German army
PILZ MAX MUSKETIER German army
KOLASZYNSKI JOSEF WEHRMANN German army
KRZYKOWSKI THEOPHIL ERSATZ RESERVIST German army
WERCHAN FRITZ ERSATZ RESERVIST German army
MOSER HERMANN MUSKETIER German army
LOHMANN AUGUST WEHRMANN German army
OLESCH WILHELM GEFREITER German army
VOGLER OTTO MUSKETIER German army
TIERSCH GUSTAV MUSKETIER German army
HEIN HERMANN MUSKETIER German army
NITSCHE WILHELM MUSKETIER German army
BLEUL [BLEUEL] ARTUR MUSKETIER German army
GINOTH [GNOTH] GUSTAV MUSKETIER German army
MIRCZYK LUDWIG RESERVIST German army