War graves
in Małopolska
1211060-001
1
1
Mogiła ziemna o wymiarach 2,3 x 2,3 m., otoczona betonowymi słupami połączonymi trójkami metalowych rur. U wezgłowia mogiły znajduje się betonowy krzyż z nałożonym na lico żeliwnym ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza.

Na postumencie krzyża umieszczona jest owalna emaliowana tabliczka z danymi zmarłego żołnierza armii austro-węgierskiej.
 
Obecne urządzenie mogiły zostało wykonane w 2021 r. Wcześniej w tym miejscu znajdował się lastrykowy nagrobek z trzema żeliwnymi krzyżami z glorią z płaskich prętów i prostokątną ramką u podstawy, projektu Jana Szczepkowskiego, o które oparte były trzy krzyże żeliwne maltańskie z motywem wieńca laurowego.

Na podstawie danych archiwalnych można stwierdzić, że pochowano w tym miejscu co najmniej jednego żołnierza armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. 29/.275/0/-21 s. 117.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 408.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 324.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 376.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 152.
  • K. Koper Cmentarz wojenny nr 377 w Krościenku nad Dunajcem, „Prace Pienińskie”, nr 13, 2003.
Surname Forename Rank Military formation  
NÉMET GASPAR RESERVIST KANONIER Austro-Hungarian Army