War graves
in Małopolska
1211040-002
1
0


 


Miejsce pochówku nieznanej liczby Żydów, ofiar terroru hitlerowskiego. Brak jakiejkolwiek formy upamiętnienia pochowanych tu osób.

  • A. Niemiec, Maniowy 650 lat parafii, Maniowy 2004, s. 83-84.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 47.
Forename Surname Rank Military formation Number
1