War graves
in Małopolska
1211090-011
3
3
Mogiła ziemna z betonowym obramowaniem. U wezgłowia znajduje się pomnik w formie dwustopniowego postumentu. W górny stopień wmurowany jest krzyż łaciński z figurą Chrystusa, w dolny tablica memoratywna z inskrypcją:
 
„TU SPOCZYWAJĄ/ Ś. P./ JÓZEF SZCZĘCH/ UR. 19/III 1889/ WŁADYSŁAW/ UR. 12/VI 1922/ FRANCISZEK UR. 24/VI 1924/ MĘCZENNICY ZAMORDOWANI/ PRZEZ ŻANDARMERIĘ NIEMIECKĄ/ DN. 11/XII 1942”
 
Pochowano tu rozstrzelanych przez żandarmerię niemiecką Józefa Szczęcha oraz jego dwóch synów:: Franciszka i Władysława.
Surname Forename Rank Military formation  
SZCZĘCH JÓZEF
SZCZĘCH WŁADYSŁAW
SZCZĘCH FRANCISZEK