War graves
in Małopolska
1203050-001
43
43
Mogiła założona jest na planie prostokąta i ogrodzona zakończonymi kuliście słupkami, połączonymi żelaznym łańcuchem. Główny element urządzenia mogiły stanowi kopiec z dolomitowych kamieni, zwieńczony krzyżem z ciemnego kamienia. Na kopcu umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z napisem: „BOHATEROM ✝DEN HELDEN/ Z ROKU/ VOM JAHRE/ 1914 – 15/ INFANTERISTEN/ JOSEF SZOZDA NICOLAUS IWASYSZYN/ JOSEF CZAJKOWSKI FRANZ HAIDER/ BASIL SCHWEC GREGOR NAKONECZNY/ KARL KOCZAN MICHAEL PODIO/ IWAN CURIC IWANDA O. N./ MICHAEL HOLOWEJ JOSEF DAROCZI./ BASIL LUSZCZYK JOHANN OLKO/ DIMITR WOJCIK MICHAEL SZUBELAK/ STEFAN GENDJAR MICHAEL KRAJESS/ WALENTIN LOCH LUDWIG DIMAK/ MICHAEL SIKORA IWAN GARANDZA/ HRYC BANACHYWYCZ JOSEF SZCZERBY/ SIMEON GIERULA BASIL JAGIELA/ BASIL KOS SIMEON DANGUBICZ/ LUKAS LUB JOHANN DANIEL/ DIMITR WIELICZKO JOSEF DOBIAS/ MARTIN RUSIN VALENTIN KOBOS/ VALENTIN RYCZKO MICHAEL CHYLIŃSKI/ ANASTAZY NALEWAJKO ISTVAN TOTH/ RUSSISCHE SOLDATEN/ IVAN KUSTOV MICHAEL BARYSZEW/ ILKO JOSEF WOZNIAK”. Najbliższe otoczenie pomnika jest wydzielone krawężnikiem i wyłożone kostką brukową. Przed kopcem znajdują się dwie ławy z ciemnego kamienia.

Według danych z 1915 roku pochowano tu 38 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 4 z armii rosyjskiej. W pobliżu znajdował się osobny grób kryjący szczątki żołnierza nieznanego z nazwiska. W 1923 r. przeniesiono tu szczątki szeregowca Hoffmana, ekshumowane z grobu na skraju lasu w pobliżu pompy wodnej.

Podczas remontu kopca w latach 1994-1995 odkryto akt erekcyjny pomnika z 2 czerwca 1915 r. Wówczas wykonano rekonstrukcję tablicy nagrobnej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, C.K. Starostwo w Chrzanowie, sygn. StCH 11.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 91.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie, sygn. 29/309/0/3/505 s. 629, 654-656.
  • S. Orłowski, Trzebinia i region w latach 1815–1918, w: Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, red. F. Kiryk, Kraków 1994, s. 303, 336.
Surname Forename Rank Military formation  
SZOZDA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZAJKOWSKI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
IWASYSZYN NICOLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAIDER [HEIDER] FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZWEC BASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOCZAN KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DODIS [PODIO] MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HODOWEJ MICHAEL KANONIER Austro-Hungarian Army
NAKONECZNY GREGOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CURIČ [ČURIČ] IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
IWANDA INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DAROCZI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUSZCZYK BASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OLKO JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GENDJAN [GENDJAR] STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WOJCIK DIMITR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZUBELAK MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LOCH VALENTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRAJESS [KRAJES] MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DIMAK LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIKORA MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GARANDZA IWAN ERSATZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BANACHYWICZ {BANACHEWICZ] HRYĆ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZCZERBY JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GIERULA [GERULA] SIMEON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JAGIEŁA [JAGEŁA] BASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOS BASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DANGUBICZ [DANENBUCZ] SIMEON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUB LUCAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DANIEL JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WIELICZKO DIMITR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOBIAS [DOLIAS] JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUSIN MARTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOBOS VALENTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RYCZKO VALENTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CHYLIŃSKI MICHAEL JÄGER Austro-Hungarian Army
NALEWAJKO [NALYWAJKO] ANASTAZY INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOTH ISTVAN JÄGER Austro-Hungarian Army
KUSTOW IVAN INFANTERIST Russian Army
BARYSZOW MICHAEL INFANTERIST Russian Army
KOCAN ILKO FUHRMANN Russian Army
WOZNIAK JOSEF FUHRMANN Russian Army
HOFFMAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army