War graves
in Małopolska
1211090-013
1
1
Mogiła ziemna, obramowana. U wezgłowia umieszczono stelę w kształcie nieregularnego sześcioboku z wmurowaną tablicą inskrypcyjną i napisem:
 
„Ś† P/ JAN GRECZEK/ * 1883 † 27 I 1945/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ/ TRAGICZNĄ/ PROSI O MODLITWĘ”
 
Do lewego boku steli przylega krzyż łaciński. Na skrzyżowaniu ramion znajduje się medalion z wizerunkiem Chrystusa.
Surname Forename Rank Military formation  
GRECZEK JAN OSOBA CYWILNA