War graves
in Małopolska
1216040-006
204
84
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z półkolistym aneksem od strony północnej i ogrodzony masywnymi, kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi płotem z metalowych prętów. W odcinkach bocznego i frontowego ogrodzenia znajdują się ponadto mniejsze betonowe słupki. Wejście jest poprzedzone schodami i zamykane wrotami z metalowych prętów z motywami równoramiennych krzyży. W środku półkolistego aneksu znajduje się pomnik w formie kolumny ustawionej na stopniowanym cokole na planie koła. Kolumna nakryta jest kwadratową płytą, pod którą umieszczone są cztery konsole z kamiennymi stylizowanymi wieńcami z liści dębu. Na dolnej części kolumny wykute są napisy w języku niemieckim „HELDEN STÜRMTEN DIESE HÖHE, DIE HELDEN VERTEIDIGTEN, UNSTERBLICHER RUHM KRÖNT DIE SINGER” oraz „ZUM GEDÄCHTNIS DER SIEGREICHEN KÄMPFE UM BEFREIUNG GALIZIENS AUS FEINDLICHER GEWALT“. Na ścianie cokołu umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca hełm antycznego wojownika.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie masywnych, betonowych, trójdzielnych stel, zwieńczonych krzyżami lotaryńskimi lub greckimi. W lica stel wmurowane są żeliwne tablice z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 84 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 111 z armii rosyjskiej, poległych w dniach 2-4 maja 1915 r. Znane są nazwiska 84 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 53.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 236.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 227-231 (fotografie archiwalne).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 260-261.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 154-155.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 86-89.
Surname Forename Rank Military formation  
FINK JOSEF UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
WEHRINGER VIKTOR UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
PAUZARDT ANDREAS UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
FINK KONRAD UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
DEIMICHER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
SOWINETZ JOHANN PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
WEISS FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
WEGER PAUL UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
LUNELLI MARIO JÄGER Austro-Hungarian Army
NACDELLI BENUCCIO JÄGER Austro-Hungarian Army
NEUNING PETER JÄGER Austro-Hungarian Army
KRAL JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
KRAL JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
MÄRTZ MARTIN JÄGER Austro-Hungarian Army
ROSTIK FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
HÄMMERLE AUGUST JÄGER Austro-Hungarian Army
HALLER ALOIS JÄGER Austro-Hungarian Army
PICHLER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
KUEN JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
HUMMEL FERDINAND JÄGER Austro-Hungarian Army
STERNI GIOVANNI JÄGER Austro-Hungarian Army
WIEDMOSER JOSEF OBERJÄGER KADETT-ASPIRANT Austro-Hungarian Army
GRUNDHAMMER OTTO UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
STERZINGER JOSEF UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
SCHIESTL JOSEF UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
BENEDETTI GIUSEPPE PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
BAUER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
STRAIF KASPER JÄGER Austro-Hungarian Army
RONZO JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
PÖSCH RUDOLF JÄGER Austro-Hungarian Army
AIGNER JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
DENGG LEONHARD JÄGER Austro-Hungarian Army
KRUPPA IGNAZ JÄGER Austro-Hungarian Army
ÖTTL ALOIS JÄGER Austro-Hungarian Army
GRUBER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
ASCHENBERGER MICHAEL JÄGER Austro-Hungarian Army
PANCHERI SERAFINO JÄGER Austro-Hungarian Army
JIRANEK ALBERT JÄGER Austro-Hungarian Army
GÄL FLORIAN JÄGER Austro-Hungarian Army
KARALL KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
AUHOFER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
PRANTNER LAMBERT JÄGER Austro-Hungarian Army
FEUCHTER MATHIAS JÄGER Austro-Hungarian Army
SAUSGRUBER CHRISTIAN JÄGER Austro-Hungarian Army
GRATL JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
AUER JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
CUNER EUGENIO JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHOLL HEINRICH JÄGER Austro-Hungarian Army
AUCHENTHALER BENEDIKT JÄGER Austro-Hungarian Army
RIZOLLI LUIGI JÄGER Austro-Hungarian Army
POCZIK JULIUS JÄGER Austro-Hungarian Army
FONTONARI CARLO JÄGER Austro-Hungarian Army
ZENCHNER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
FLAIM TOMAS JÄGER Austro-Hungarian Army
ANGERER HEINRICH JÄGER Austro-Hungarian Army
HOSP ALOIS UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
PURTSCHELLER WILHELM PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
HOLZMANN MICHAEL PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
LORENZI PRIMO HERMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
MOSER OTTO JÄGER Austro-Hungarian Army
KREIL ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
HAUSER KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
STEINMAURER MORITZ JÄGER Austro-Hungarian Army
RUMPF ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GAL STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NEUMÜLLER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
WINKLMAYR KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAYR FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WURM JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BITTRICHER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GAUTSCH JAKUB INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HACHL FLORIAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BACHLBERGER ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
AMESBERGER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KATZENSTEINER ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PLATZER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STRASSMAYR LEOPOLD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CAROTTA PIETRO JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHOSSLEITNER MATHIAS JÄGER Austro-Hungarian Army
PENDL FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
TRANHUCZ W. Russian Army
RUDAKOW NIKOLAI IWANOWICZ Russian Army
FILIPOW PIOTR KORPORAL Russian Army
WIELYCH SEMEN IWANOWICZ INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
JÄGER Austro-Hungarian Army 13
Russian Army 107