War graves
in Małopolska
1216040-012
58
29
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony drewnianym płotem z motywami krzyża greckiego wpisanego w okrąg, wspartym na betonowych słupach. Wejście znajdujące się od strony południowo-wschodniej, zamykane jest jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Przy wejściu umieszczona jest tablica informacyjna. Na cmentarzu znajdują się cztery drewniane krzyże z prostokątnymi, emaliowanymi tabliczkami zawierającymi dane pochowanych.
 
Pochowano tu 29 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 22 z armii rosyjskiej poległych w maju 1915 r. Znane są nazwiska 29 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 263.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 215-216 (archiwalna fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 258.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 148-149.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 85.
Surname Forename Rank Military formation  
GOTTINGER FRANZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
LAMPLMAIER MICHAEL GEFREITER Austro-Hungarian Army
NEUBAUER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TSCHEISTORFER ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LANG FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LOIZENBAUER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAINDORFER MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FELBAUER ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DUTZLER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRUBER FRANZ Austro-Hungarian Army
HOLZINGER IGNATZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FUCHS WALTER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOSELEITNER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAIBLINGER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STEINER ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIOK JOHANN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
TÜRTSCHER FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
FRIEDRIESI PIETRO JÄGER Austro-Hungarian Army
STEPANEK JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
BEREUTER SEBASTIAN JÄGER Austro-Hungarian Army
KOWARIK LEOPOLD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MÖRTENHUBER KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STANEK JAKOB INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHWEIGER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MÜLLER PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WOLFMAYR JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ACHLEITNER IGNATZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HEBESBERGER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARTH MATTHIAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 29