War graves
in Małopolska
1216040-014
69
41
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o wyciętych narożach od strony południowej oraz wschodniej z trapezowym aneksem muru na osi głównej. Od strony północno-zachodniej ogrodzony jest niskim, kamiennym murem, zwieńczonym balustradą z metalowych prętów, z pozostałych stron – pełnym murem kamiennym. Dwa wejścia znajdują się od strony północno-zachodniej. Zamykane są dwuskrzydłowymi, ażurowymi, żelaznymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi wysoki, betonowy krzyż łaciński, umieszczony w obrębie trapezowego aneksu. W obrębie obiektu usytuowana jest kapliczka z 1853 r. z figurą Matki Boskiej, pod blaszanym zadaszeniem. Na cmentarzu znajdują się nagrobki z I wojny światowej w formie betonowych postumentów, na których umieszczono:
– żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie,
– małe żeliwne krzyże lotaryńskie,
– żeliwne krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego,
–żeliwne krzyże z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion,
–żeliwne krzyże łacińskie z datą „1915”.
 
Na nagrobkach znajdują się emaliowane, prostokątne lub okrągłe tabliczki z informacjami o pochowanych.
Na mogile z II wojny światowej, w 1962 r. ustawiony został betonowy obelisk z inskrypcją: „OFIAROM/ HITLERYZMU/ 10-ciu POLAKOM O NIEUSTALONYCH NAZWISKACH/ ZAMORDOWANYM W LISTOPADZIE 1939 R./ W RZUCHOWEJ „ZADEMRZE”/ EKSHUMOWANYM W LISTOPADZIE 1962 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.
 
Na cmentarzu pochowano 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 31 z armii rosyjskiej, poległych w latach 1914-1915. W 1939 r. w lesie „Skała” w Rzuchowej przez niemieckiego okupanta zostało rozstrzelanych 10 osób przywiezionych z więzienia w Tarnowie, które pochodziły prawdopodobnie z powiatu dąbrowskiego. Zwłoki ekshumowano w listopadzie 1962 i pochowano na cmentarzu wojennym nr 195 w Szczepanowicach. Znane są nazwiska 41 żołnierzy z I wojny światowej.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 232.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 253-255
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 264-265.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 168-169.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 94-95.
  • Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisjia Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, sygn. S 46/11/Zn, Ds 2/70.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 170.
Surname Forename Rank Military formation  
AUSPOCZ AUREL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
REGINEREK FRANZESCHINO JÄGER Austro-Hungarian Army
MIORELLI ERNESTO SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BAIS EMILIO JÄGER Austro-Hungarian Army
RITZER JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
OBERER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
CASER MATTEO JÄGER Austro-Hungarian Army
PURIN JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHÖNDORFER MAX JÄGER Austro-Hungarian Army
RIEDL FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
GHEDINA HANS JÄGER Austro-Hungarian Army
OBERHOFER MATHIAS JÄGER Austro-Hungarian Army
DELLAGIACOMA NICOLA JÄGER Austro-Hungarian Army
MATTANONI PRIMO JÄGER Austro-Hungarian Army
WELS JSOEF JÄGER Austro-Hungarian Army
SOCZELLO FRANCESCO JÄGER Austro-Hungarian Army
HAUSER ALOIS JÄGER Austro-Hungarian Army
STENMAIR FLORIAN JÄGER Austro-Hungarian Army
CYGA-KARPIŃSKI TADDÄUS MAJOR Austro-Hungarian Army
MINCZOR JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REBERNIK ULRICH JÄGER Austro-Hungarian Army
HIRSCHEL JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
HEIDINGER ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
ZANOL GIROLAMO JÄGER Austro-Hungarian Army
WIRTENBEGER RUDOLF JÄGER Austro-Hungarian Army
HOFER ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
ALEKSANDER [PETER] PETER [ALEKSANDER] INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CSAJKA MIHAJ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JAKUSZEW KUŹMA ZUGSFÜHRER Russian Army
WEDNIN PROKOPI INFANTERIST Russian Army
IWANOW TEODOR INFANTERIST Russian Army
KIRENKO STEFAN INFANTERIST Russian Army
KOZEMENKO GAWRIEL INFANTERIST Russian Army
KISZELEW SEMEN INFANTERIST Russian Army
KU.MIECOW PIOTR INFANTERIST Russian Army
SICZEW ALEXIEJ INFANTERIST Russian Army
SKORBIN NIKOLAJ Russian Army
LEFKIN DMITRI Russian Army
ANTUŚIN ANDREJ Russian Army
ZAMOSTIAN ALEXIEJ FELDWEBEL Russian Army
KACZAILO STEFAN GEFREITER Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 18
10