War graves
in Małopolska
1216040-015
32
10
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi słupami, połączonymi płotem z metalowych prętów. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie kamiennego postumentu, zwieńczonego rzeźbą przedstawiającą głowę antycznego wojownika. Na zachodniej ścianie postumentu umieszczone są daty „MCMXIV–MXMXV”, a na pozostałych ścianach wykute nazwiska, przydziały wojskowe i daty śmierci pochowanych.
 
Na cmentarzu pochowano 14 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 18 z armii rosyjskiej poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 10 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 261.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 260-261.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 266.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 170-171.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 94-95.
Surname Forename Rank Military formation  
SCHLACHTER KARL PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
VRANCU ELIAS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOZARIUK GAVRIEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
REINER [RAINER] ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GEIB EDMUND ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SANDRU NIKOLAUS KORPORAL Austro-Hungarian Army
ALEXY ÁRPÁD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TABIN FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BIELOSZEJKIN IWAN INFANTERIST Russian Army
RASKIM MORDACHAJ INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 6
Russian Army 16