War graves
in Małopolska
1216040-017
128
10
Cmentarz założony jest na planie koła i ogrodzony murem z kamienia łamanego. Wejście znajduje się od strony południowo-zachodniej. Główny element cmentarza stanowi ziemny kopiec, zwieńczony wysokim, drewnianym krzyżem i otoczony niskim, betonowym murem w formie blanek. Groby rozmieszczone są w rzędzie wzdłuż ogrodzenia. Cztery mogiły zbiorowe rozmieszczone są symetrycznie względem krzyża.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie zwężających się ku górze steli o profilowanych krawędziach, zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego lub małymi krzyżami lotaryńskimi. W murze otaczającym kopiec znajduje się nagrobek w formie zakończonej łukiem betonowej steli, zwieńczonej małym, żeliwnym krzyżem lotaryńskim. Na nagrobkach umieszczone są owalne tabliczki imienne z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 12 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 116 z armii rosyjskiej, poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 10 pochowanych.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 258.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 178-180.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 250-251.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 136-137.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 74-75.
Surname Forename Rank Military formation  
PANIZZA KALISTO JÄGER Austro-Hungarian Army
KARTUSCH RUDOLF JÄGER Austro-Hungarian Army
WOLFSEGGER JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
HASSLINGER FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
WACHTER RUPERT JÄGER Austro-Hungarian Army
STEINER KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
SPITZKOPF ALOIS JÄGER Austro-Hungarian Army
NEFISCHER FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
POMBERGER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KIS DOMOKOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 2
Russian Army 116