War graves
in Małopolska
1216070-001
18
18
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony wejścia kamiennymi słupami na podmurówce, połączonymi parami żelaznych rur, z pozostałych stron – kamiennym murem wzmocnionym słupami z betonową nakrywą. Wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów. Główny element cmentarza stanowi zakończona łukiem,  zwieńczona krzyżem łacińskim kamienna ściana pomnikowa. W ścianę pomnikową wmurowane są dwie metalowe tablice memoratywne z napisami:
– „PARTYZANTOM ARMII KRAJOWEJ/ ODDZ. REGINA II POLEGŁYM 17 X 1944/ W WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ/ O WOLNOŚĆ OJCZYZNY/ MJR BOSSOWSKI ZDZISŁAW ●KAJETAN●/ KPT. ŁUCZKIEWICZ LEON ●KRAJEWSKI●/ POR ŁUCZKIEWICZ MARIAN ●KRUK I●/ PCHR. ROZWADOWSKI BRONISŁAW ●DYNAMIT●/ PCHR. BORYCZKO JÓZEF ●DĄB●/ ST.STRZ. DURAN IGNACY ●PIOŁUN●/ ST. STRZ. BORYCZKO WŁADYSŁAW ●LIŚĆ●/ ST.STRZ. RUBIN FRANCISZEK ●MURZYN II”/ STRZ. DZIADYK JANUARY ●CZERNY●/ STRZ. JEDLECKI JAN ●BATORY●/ STRZ. JĘDRZEJOWSKI ADOLF ●TARZAN III●/ STRZ. MAGDZIŃSKI WŁADYSŁAW/ STRZ. MLECZKO ANTONI ●MOKRZYCKI●/ STRZ. ŁYCZKO MARIAN ●TWARDOWSKI●/ STRZ. PODKÓWKA JÓZEF ●SKOBEL●/ STRZ. WADAS JAN ●SZTACHETA●/ STRZ. WALCZYK ANDRZEJ ●KRUK II●/ STRZ. ŻURAWSKI JAN ●ŻURAW●/ SPOŁECZEŃSTWO POWIATU/ GORLICKIEGO”

– „PARTYZANTOM ARMII KRAJOWEJ/ ODDZIAŁ REGINA II RANNYM 17 X 44/ I STRACONYM W OBOZIE KONCENTRACYJNYM GROSS ROSEN/ PCHOR. ŁUCZKIEWICZ ROMAN ●ROM●/ PLUT. MENDRALA WALENTY ●BARANOWSKI●/ ST.STRZ. HORYŃSKI ZBIGNIEW ●WILCZEK●/ ST.STRZ. GAJEWSKI TADEUSZ ●WILCZUR●/ STRZ. GUCWA RUDOLF ●BARAN●/ STRZ. SUCHOŃ LUDWIK ●BENGAL●/ STRZ. ZIÓŁKOWSKI WŁADYSŁAW ●GIEŁADA”.
 
Groby mają formę ziemnych mogił w betonowych obramowaniach z krzyżem łacińskim u wezgłowia. Na krzyżu umieszczona jest metalowa plakietka z wyobrażeniem orła, motywem roślinnym oraz nazwiskiem pochowanego żołnierza. Mogiły usytuowane są w trzech rzędach po obu stronach alejki prowadzącej od wejścia do ściany pomnikowej. Przy cmentarzu znajduje się metalowa tablica z informacjami o bitwie w Dąbrach z datą „17.X.1977”, umieszczona na drewnianym słupie.
 
Działający w lecie na terenie ziemi tarnowskiej batalion „Barbara” 16 pułku piechoty Armii Krajowej po bitwie pod Jamną 25 września 1944 r. został podzielony na dwie części. Stanowiący jedną z nich oddział „Regina II” został osaczony w Dąbrach 17 października 1944 r. W walce zginęło 18 żołnierzy. Dziewięciu rannych w starciu straciło życie w obozie w Gross-Rosen. Cmentarz został założony w wyniku przeprowadzonej w marcu 1945 r. ekshumacji ciał poległych żołnierzy.
  • Burza na Pogórzu Ciężkowickim i Rożnowski, opr. J. Popiel, Tarnów 1992, s. 44.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, Warszawa 1988, s. 743.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 99-100.
  • Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej. Przewodnik, cz. II, Tarnów 2007, s. 21-22.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 168.
Surname Forename Rank Military formation  
BORYCZKO JÓZEF PODCHORĄŻY Home Army
BORYCZKO WŁADYSŁAW STARSZY STRZELEC Home Army
BOSSOWSKI ZDZISŁAW MAJOR Home Army
DURAN IGNACY STARSZY STRZELEC Home Army
DZIADYK JANUARY STRZELEC Home Army
JEDLECKI JAN STRZELEC Home Army
JEDRZEJOWSKI ADOLF STRZELEC Home Army
ŁUCZKIEWICZ LEON KAPITAN Home Army
ŁUCZKIEWICZ MARIAN PORUCZNIK Home Army
ŁYCZKO MARIAN STRZELEC Home Army
MAGDZIŃSKI WŁADYSŁAW STARSZY STRZELEC Home Army
MLECZKO ANTONI STARSZY STRZELEC Home Army
PODKÓWKA JÓZEF STRZELEC Home Army
ROZWADOWSKI BRONISŁAW PODCHORĄŻY Home Army
RUBIN FRANCISZEK STARSZY STRZELEC Home Army
WADAS JAN STRZELEC Home Army
WALCZYK ANDRZEJ STARSZY STRZELEC Home Army
ŻURAWSKI JAN STRZELEC Home Army