War graves
in Małopolska
1216070-003
148
56
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona kamiennymi słupami, połączonymi parami żelaznych poręczy. W narożnikach ogrodzenia znajdują się krótkie odcinki muru kamiennego. Wejścia do kwatery znajdują się od strony północnej i wschodniej. Główny element kwatery stanowi wysoki obelisk z kamienia ciosanego na trójstopniowej betonowej podstawie. We wnęce na frontowej ścianie obelisku umieszczony jest betonowy krzyż łaciński. W kwaterze znajdują się nagrobki w formie:
– betonowych stel z ryzalitowanym krzyżem łacińskim na licu,
– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion, osadzonych na betonowych postumentach.
 
Pochowano tu 18 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 129 z armii rosyjskiej i jednego o nieustalonej przynależności armijnej. Znane są nazwiska 57 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 41.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 181.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1., Tarnów 1999, s. 539-546.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, T. 2, Warszawa, 1995, s. 186-187.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Podgórza, Warszawa 1985, s. 110.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 218-219.
Surname Forename Rank Military formation  
KOSCH RUDOLF KADETT Austro-Hungarian Army
MARET ANTON ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
HOFMANN JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PAAR HERMANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHALLER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SILHEN KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HERMANN ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DOERNER ALFONS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DIESSNER EMIL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHMIDT OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
ZECHNER HEINRICH SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RENARD IGNATZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MATCHE FRITZ OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
STUDENY OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
CERNIAKOW DEMETRI Russian Army
BURANIK Russian Army
BOTOVCI IWAN Russian Army
DULVI WASILI Russian Army
BERPNIAK STEFAN Russian Army
CHLEBANKIN IWAN Russian Army
SIMENZENKO ANDREAS Russian Army
MOSCMIK SIMEON Russian Army
PROHOPIN PETER Russian Army
BOGANIN MAKSYM Russian Army
HONSCHVENKS DANIEL Russian Army
SILOWOW IWAN Russian Army
MEKCHOW TEODOR Russian Army
CERNOBROKIN LUSIAN Russian Army
STEFANENKO JAKOB Russian Army
DJENJANJENKO FERENTI Russian Army
DOWOSCHENKO IWAN Russian Army
CICHWASIMOW DEMETRI Russian Army
BOKIS IWANOW Russian Army
NEUMANN OBERLEUTNANT Russian Army, Austro-Hungarian Army
HATUNKA KONSTANTIN Russian Army
KOCZURAJDO IWAN Russian Army
MASELUK SIMON Russian Army
JARONENSKI IWAN Russian Army
KEKINJEZY DMITRY Russian Army
SZEMERENKO ANDREAS Russian Army
DYMIARENKO TEPRENY Russian Army
LEONTI ALEXANDER Russian Army
KWASNUK ANDREAS Russian Army
TSARKASCHIN KIRIL Russian Army
BUTON FANASIE Russian Army
BEPESCHKO IGNATZ Russian Army
NESZER WADOLINO Russian Army
SOLOLISCHENKO ANDREJ Russian Army
SZYMKO ANTON Russian Army
TIMOCHLAD PROKOFY Russian Army
KLIMASZYW KUZMA Russian Army
MOSIN ALEXANDER Russian Army
KAPINIKÓW GREGORI Russian Army
MASUR JACHWIM Russian Army
HOLOWIN GREGORI Russian Army
ZELMANN
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 3
Russian Army 89