War graves
in Małopolska
1263010-004
54
53
Groby wojenne z I wojny światowej na cmentarzu żydowskim w Tarnowie nie stanowiły jednej zwartej kwatery. Ich największe skupisko znajduje się w południowej części cmentarza od strony ul. Słonecznej. Zachowało się około 21 rozproszonych betonowych steli o ściętych górnych narożach z owalną wypukłością na ryty napis w języku hebrajskim. Trzy pary steli połączone są wspólną betonową podstawą. Na steli legionisty Samuela Reicha umieszczona jest owalna, emaliowana tabliczka.
 
Na cmentarzu żydowskim w okresie I wojny światowej pochowano 41 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 9 z armii rosyjskiej i żołnierza 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich Samuela Reicha. Po 31 października 1918 pochowano dodatkowo trzech żołnierzy z armii austro-węgierskiej. Znane są nazwiska 53 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 51.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 272.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006, s. 170.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 286-287.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. .269.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 42-43.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 101.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
Surname Forename Rank Military formation  
PERLSTEIN SALOMON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROSENFELD EMIL Austro-Hungarian Army
STAMLER MOISES INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KORN ISAK INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KASSE MARK INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GOLDSTEIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RĘKACZINSKI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHLERGER KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FELD R. STUBENHAUS BERISCH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SINGER MOISES INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ASZKENAZY MOISES INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WEINRIB CHIEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HELD R. NURNBERG BERALEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STEINER JSOEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
FRANKL MORITZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHMEIDER SCHÜL FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
GRUNBERG RIWA KORPORAL Austro-Hungarian Army
UNGAR FRANZ RECHNUNGS-UNTEROFIZIER I KL. Austro-Hungarian Army
LUSTIG NUCHEM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HERZ OSKAR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REICH SAMUEL SZEREGOWY Polish Legions
PADLO HIRSCH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZELNER TOBIAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LIEBLICH JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LICHTBLAU MOSES INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZANGER CHAIM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FRIEDL WOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROSENBLUH NAFTULI LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STERNREICH WILHELM LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NATEL ABRAHAM LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STERN LEISER LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FISCHER CHAIN LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DAWID SALOMON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DRÖHLICH HUGO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WILDFEUER NOMO LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FARTGANG JSOEF Austro-Hungarian Army
SCHWARZ JAKOB Austro-Hungarian Army
WINTTMAYER HUGO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WERTER SALOMON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WAND JOSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
GOLDBERGER ISRAEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RAND ARON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KORN ELIASZ Austro-Hungarian Army
BRANSDORFER MOSES Austro-Hungarian Army
SCHIJEW GELB INFANTERIST Austro-Hungarian Army
IWANOW EUNACH INFANTERIST Russian Army
BALINECKI JUDEL INFANTERIST Russian Army
BARECKI DAWID INFANTERIST Russian Army
PREMESLOWSKI SCHAJE INFANTERIST Russian Army
BALSAM ISAK INFANTERIST Russian Army
LÖW MECHEL INFANTERIST Russian Army
ARM INFANTERIST Russian Army
GRABOŁOWSKI ABRAHAM INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 1